Paa1rzewodniczący Rady Miasta Radzyń Podlaski Adam Adamski otrzymał Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP za szczególne zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego. Wręczenie odznaczenia miało miejsce podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, które odbyły się 19 czerwca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Inicjatywa miała na celu uczczenie dnia pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych oraz 25 lat ustanowienia samorządu województwa lubelskiego. Obchody były okazją do wyróżnienia wszystkich samorządowców, którzy wnieśli realny wkład w budowanie jedności samorządowej i podnoszenie jakości życia obywateli. Podczas spotkania wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, medale oraz dyplomy.

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka dokonał dekoracji Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi szczególnie wyróżniających się samorządowców. Odznaczenia państwowe zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę za zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego. Adam Adamski był jednym z czterech samorządowców województwa lubelskiego wyróżnionych Złotym Krzyżem Zasługi ( w tym gronie znalazł się również wójt Gminy Komarówkaa Ireneusz Demianiuk).. 18 osób otrzymało Srebrny Krzyż Zasługi (w tym Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Członek Zarządu Powiatu Radzyńskiego Jerzy Bednarczyk), a 5 - odznaczono Brązowym Krzyżem Zasługi.

Lech Sprawka wręczył także Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wyróżnił Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego 38 przedstawicieli samorządów (wśród wyróżnionych znalazł się Przewodniczący Rady Powiatu Radzyńskiego Robert Mazurek) za zaangażowanie w pracę samorządową oraz wszelkie działania wspierające rozwój regionu i wzmacniające siłę wspólnot lokalnych. Przedstawiciele starostw powiatowych i miast na prawach powiatu odebrali dyplomy. Dodatkowo 20 przedstawicieli Starostw Powiatowych i 4 miast na prawach powiatu otrzymało dyplomy uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju samorządności w 25. rocznicę ustanowienia samorządów wojewódzkich i powiatowych.
Obchodom towarzyszyła debata samorządowa „Silny samorząd na miarę wyzwań przyszłości”.
Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony przez Sejm RP w 2000 roku. Święto upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku.

Adam Adamski był działaczem NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego w Lublinie. W latach 1989 - 2010 pełnił w Związku różne funkcje: był Członkiem Zarządu Regionu, Członkiem Prezydium ZR, Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Oddziału w Radzyniu Podlaskim, Delegatem na Walne Zebranie Delegatów  Regionu. W roku 2005 był Przewodniczącym Komitetu Fundacji Sztandaru dla NSZZ „Solidarność” Oddział Radzyń Podlaski.
W roku 1989 współtworzył Komitet Obywatelski „Solidarność” w Radzyniu Podlaskim, pełnił w nim funkcję Zastępcy Przewodniczącego, brał czynny udział w przemianach demokratycznych w mieście, województwie i kraju.
W roku 1990 został wybrany na funkcję Radnego Rady Miasta Radzynia Podlaskiego. Tę funkcję sprawuje do dziś, nieprzerwanie przez osiem kadencji.
W latach 1990 - 1994 oraz 1998 - 2002 pełnił funkcję Członka Zarządu Miasta Radzyń Podlaski, na przestrzeni lat pracował praktycznie we wszystkich komisjach działających w Radzie Miasta. Zgłosił wiele wniosków, interpelacji, które miały i mają pozytywny wpływ na życie mieszkańców Radzynia Podlaskiego.
Jako radny popierał ważne przedsięwzięcia, przykładem jest pozyskanie na własność przez miasto Pałacu Potockich.
Przyczynił się jako radny do rozwoju miasta, rozbudowy jego infrastruktury, rewitalizacji zdegradowanych jego części. Przykładem jest rewitalizacja Rynku oraz trwająca - Pałacu Potockich, dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.
Od 2014 roku do chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Radzynia Podlaskiego.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

aa2

aa3