absolut1mPodczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 12 czerwca, radni udzielili wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski Jerzemu Rębkowi za wykonanie budżetu za rok 2022. - Gratuluję Panu absolutorium. To zasługa także pracowników Urzędu Miasta, którzy realizują to, za co Pan odpowiada. Życzę Panu, Naczelnikom wydziałów i Pracownikom dalszych sukcesów – podsumował Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski.

- Dziękuję radnym za akceptację prowadzonej przez nas działalności. Dziękuję całej Radzie, bo w harmonii, jaka nam towarzyszy, można czegoś dokonać. Oczywiście, że są różne opinie, zdania, wnioski, ale generalnie jestem bardzo usatysfakcjonowany pracą na rzecz tej społeczności i współpracą z Państwem – powiedział Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek i zwrócił się do pracowników Urzędu Miasta: - To dla mnie jest wielką przyjemnością móc z Państwem współpracować, bo widzimy efekty naszej pracy. Czasami niektóre elementy nie są widoczne, ale zapewniam, że to jest codzienna, mozolna praca całego zespołu na rzecz społeczności. Dziękuję radnym, pracownikom, zarządzającym I współzarządzającym.
Sesja przebiegła sprawnie, spokojnie i merytorycznie. Pod nieobecność czworga radnych (Bożena Lecyk, Marek Zawada, Waldemar Panasiuk i Piotr Skowron) 9 radnych w obydwu głosowaniach zagłosowało “za”, nie było głosów przeciwnych, dwóch radnych wstrzymało się od głosu (Mariusz Szczygieł i Sławomir Zdunek).
Pozytywne opinie o wykonaniu budżetu zostały wydane przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i Komisję Rewizyjną Rady Miasta Radzyń Podlaski. RIO wydała również pozytywną opinię w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzyń Podlaski o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski.
Wcześniej Burmistrz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia Miasta Radzyń Podlaski oraz sprawozdanie finansowe.
Po przedstawieniu sprawozdań radni nie podjęli dyskusji na ich temat. W głosowaniu większością głosów przyjęli uchwały o wotum zaufania i udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Radzynia Jerzemu Rębkowi.
Przypomnijmy, że Burmistrz Jerzy Rębek podczas zeszłorocznych centralnych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, które odbyły się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu. Odznaczeniem tym uhonorowanych zostało 96 samorządowców w Polsce, 6 w województwie lubelskim. Włodarz Radzynia był jedynym odznaczonym w powiecie radzyńskim.absolut 4a

absolut 4

absolutorium