02Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim 22 maja brał udział w szkoleniu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Tematem szkolenia była m.in. zmiana Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw oraz dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w świetle zmian w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Kuratorzy Sądowi Sadu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, pedagodzy i psycholodzy ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2,
pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim, asystent rodziny oraz przedstawiciel MKRPA.
Szkolenie prowadził dr Marek Mudant z M-M Centrum Usług Szkoleniowo doradczych.

Andrzej Szczęch Kierownik MOPS w Radzyniu Podlaskim

01
02
03