Pilecki rondoRondo na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej z drogą do Marynina będzie nosiło imię Rotmistrza Witolda Pileckiego. Taką uchwałę podjęli radni jednogłośnie na sesji 16 maja."Rotmistrz Witold Pilecki to postać niezwykła dla Narodu Polskiego i tym samym godna uczczenia i upamiętnienia przez władze samorządowe naszego miasta" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Uzasadnienie uchwały
Witold Pilecki to wybitny polski patriota i bohater narodowy. Żołnierz, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Brał udział w kampanii wrześniowej, potem zaangażował się w konspirację. W listopadzie 1939 roku był jednym z organizatorów Tajnej Armii Polskiej, która weszła później w skład Związku Walki Zbrojnej. Jest jedynym znanym więźniem Auschwitz, który celowo dał się aresztować podczas łapanki, by we wrześniu 1940 roku trafić do obozu i stworzyć tam organizację ruchu oporu oraz zbierać dla polskiego podziemia materiały o sytuacji w obozie, transporcie Żydów i ludobójstwie. Uciekł z obozu, a swoje informacje zawarł w dokumencie zwanym “Raportem Pileckiego”. Witold Pilecki walczył w Powstaniu Warszawskim, po którym trafił do niemieckiej niewoli. Więziony w stalagu Lamsdorf i Murnaau, po uwolnieniu wstąpił do 2. Korpusu Polskiego. Na osobisty rozkaz gen. Władysława Andersa przedostał się do Polski, by prowadzić działalność wywiadowczą. W maju 1947 roku został aresztowany przez UB i po brutalnym śledztwie skazany na śmierć. Wyrok wykonano25 maja 1948.
Przez zagranicznych historyków Witold Pilecki został uznany za jednego z sześciu najodważniejszych ludzi II wojny światowej, jednocześnie za najodważniejszego z Polaków.
Sąd Najwyższy III RP we wrześniu 1990 r. uniewinnił rotmistrza Witolda Pileckiego i jego towarzyszy. 27 lica 2006 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lech Kaczyński w uznaniu zasług nadał Pileckiemu pośmiertnie Order Orła Białego.
Rotmistrz Witold Pilecki to postać niezwykła dla Narodu Polskiego i tym samym godna uczczenia i upamiętnienia przez władze samorządowe naszego miasta.