3 maja 1Finał III edycji wojewódzkiego konkursu „Echa Konstytucji 3 maja w moim regionie. Refleksje nad dziełem Komisji Edukacji Narodowej w okresie przedkonstytucyjnym" odbył się 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim przy ul. Chmielowskiego. Spotkanie uświetnił występ chóru Szkoły Podstawowej nr 2.

Wydarzenie zorganizowano w 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz przypadającą w tym roku 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Konkurs organizowany jest z inicjatywy Beaty Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, wspólnie z  Lubelskim Kuratorem Oświaty Teresą Misiuk. Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Europoseł Beata Mazurek oraz Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego.
Na konkurs wpłynęło 214 prac literackich i plastycznych, których autorami byli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa lubelskiego. 15 z nich zostało nagrodzonych, w tym prace plastyczne, wiersze i esej historyczny na temat „Co KEN wniosła w rozwój społeczny twojej okolicy”. Podczas gali laureatom wręczono nagrody i dyplomy, nagrodzeni zostali również opiekunowie uczniów. Prace były wyeksponowane na wystawie towarzyszącej uroczystości. Autorzy prac literackich mieli możność odczytania swych wierszy.

 - Głównym celem konkursu jest  uświadomienie uczniom znaczenia Konstytucji 3 Maja i Komisji Edukacji Narodowej jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddanie hołdu tym, którzy przyczynili się do ich powstania  - zaznaczył na wstępie prowadzący spotkanie Marcin Rybicki, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie:.
Przybyłych na galę witali: Kurator Teresa Misiuk i Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek. Teresa Misiuk podkreśliła myśl przewodnią konkursu: - Wielka historia, a do takich wydarzeń należy uchwalenie Konstytucji 3 maja czy powstanie i działalność Komisji Edukacji Narodowej, działy się, miały swe echa, odzwierciedlenie, były cenione przez naszych przodków w miejscowościach, gdzie żyjemy. Świadomość tożsamości i udział w łańcuchu pokoleń są bardzo ważne, abyśmy byli w przyszłości mądrymi obywatelami, dumnymi z naszej historii.

Miejsce podsumowania konkursów zasugerował przed trzema laty Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek. Wybór ten nie jest przypadkowy, bo jak podkreślali kolejni mówcy, w murach radzyńskiego Pałacu Potockich kształtowała się koncepcja, a może nawet powstawały niektóre zapisy Konstytucji 3 maja. Z  gniazdem rodu Potockich związani byli jej współtwórcy: Ignacy Potocki i Stanisław Kostka Potocki.

Jak przypomniał Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, położyli oni wielkie zasługi także w dziele oświeceniowej reformy oświaty, która w dużym stopniu wsparła zachowanie tożsamości narodowej Polaków w czasie zaborów. Ignacy był aktywnym członkiem Komisji Edukacji Narodowej, inspiratorem i głównym działaczem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, opracował projekt reform szkolnictwa średniego i programy dla nauczycieli. Stanisław Kostka rozbudował sieć szkół elementarnych – w czasie, gdy był odpowiedzialny za szkolnictwo w Królestwie Polskim, otwarto ich aż 1200, był współtwórcą Uniwersytetu Warszawskiego.Włodarz Radzynia zapowiedział również, że kolejna edycja gali finałowej konkursu odbędzie się w odrestaurowanym Pałacu Potockich.

- Jeśli nie w Radzyniu, to gdzie można byłoby zorganizować finał tego konkursu? Oprócz wspaniałej młodzieży w Radzyniu mamy niepowtarzalne, jedyne miejsce, którego nikt nie ukradnie, pod które nikt się nie podszyje – Pałac Potockich. Tu powstawały tezy, a może i kształt Konstytucji – pierwszej w Europie, drugiej na świecie – mówiła Europoseł Beata Mazurek. Zaproponowała też, by w przyszłości konkurs miał wymiar ogólnopolski. - Udział w konkursie buduje wiedzę, postawę patriotyczną, obywatelską. Wspólnie spowodujemy, że młode pokolenie Polaków będzie wiedziało, na czym polega patriotyzm. Chodzi o to, by Polska była suwerenna i niepodległa, a nie zarządzana przez obcych albo pod ich dyktando.

Spotkanie otworzył i zamknął występ chóru Szkoły Podstawowej nr 2 kierowanego przez Dorotę Baran i Tomasza Dzidę. Zachwycona poziomem zespołu była Kurator Teresa Misiuk, która zaprosiła chór na finał Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego, który odbędzie się 15 czerwca w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

P1014037
P1014040
P1014041
P1014043
P1014048
P1014049
P1014051
P1014053
P1014057
P1014059
P1014060
P1014061
P1014065
P1014070
P1014079
P1014081
P1014082
P1014085
P1014087
P1014089
P1014092
P1014097
P1014100
P1014102
P1014103
P1014105
P1014110
P1014114
P1014116
P1014119
P1014123
P1014127
P1014128
P1014131
P1014135
P1014138
P1014140
P1014142
P1014143
P1014146
P1014149
P1014153
P1014156
P1014158
P1014163
P1014170
P1014173
P1014174
P1014176
P1014179
P1014181
P1014188
P1014192
P1014194
P1014195
P1014201
P1014203