dsc 0111Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w Radzyniu Podlaskim rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w historycznym kościele Świętej Trójcy. Następnie uczestnicy uroczystości zgromadzili się pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja, gdzie wysłuchali wystąpień okolicznościowych, a delegacje złożyły wieńce.

"Dziś trzeba zgiąć kolana przed Królową Polski i posłuchać Jej rad"

Witając przybyłych na Mszę św. w intencji Ojczyzny ks. prał. Krzysztof Pawelec podkreślił, że w historycznym kościele Świętej Trójcy wierni gromadzą się od ponad 380 lat. - Ile to pokoleń stawało tu w różnych momentach historii, także w dobie Sejmu Wielkiego i w czasie tworzenia Konstytucji 3 maja! - mówił Ksiądz Proboszcz i wyraził radość z tego, że współczesne pokolenie licznie gromadzi się na modlitwę w intencji Ojczyzny w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. - Nasza obecność modlitewna świadczy o odpowiedzialności współczesnych mieszkańców Radzynia za małą i wielką Ojczyznę.

Liturgii przewodniczył ks. kan. Henryk Och proboszcz parafii Św. Anny i Błogosławionych Męczenników Podlaskich, Mszę współkoncelebrowali: gospodarz miejsca, dziekan radzyński i proboszcz parafii Świętej Trójcy ks. kan. ks. kan. Krzysztof Pawelec, ks. kan. Jarosław Sutryk – proboszcz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz wikariusz parafii Świętej Trójcy ks. dr Krzysztof Banasiuk, który wygłosił kazanie.

W homilii Kapłan przypomniał momenty dziejów Polski, w których w szczególny sposób była obecna Matka Boża – począwszy od bitwy pod Grunwaldem, gdzie śpiewano hymn „Bogurodzica”, poprzez obronę Jasnej Góry i śluby lwowskie Jana Kazimierza (1656), objawienia w Gietrzwałdzie (1877), gdzie Najświętsza Maryja Panna mówiła w zakazanym przez zaborców języku polskim. Matka Boża była obecna w przysiędze żołnierzy AK, do jej jasnogórskiego sanktuarium podążały pielgrzymki w czasach PRL-u, a bł. ks. Jerzy Popiełuszko nie pozwolił zdjąć sobie z szyi medalika z Jej wizerunkiem - wymieniał kaznodzieja. - Dziś trzeba zgiąć kolana przed Królową Polski i Ucieczką Grzeszników i posłuchać Jej rad, jak układać nasze życie, życie naszych rodzin i Ojczyzny – mówił ks. Krzysztof Banasiuk. Przywołał Modlitwę Juliana Tuwima z „Kwiatów polskich” ze słowami: „Daj rządy mądrych, dobrych ludzi/Mocnych w mądrości i dobroci”.

- Temu służyła Konstytucja 3 maja z 1791 roku – podkreślił ks. K. Banasiuk i przypomniał, że jej preambuła zaczyna się od słów: W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego”, a pierwszy rozdział podkreśla na wstępie: „Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami”. Również w preambule obowiązującej Konstytucji z 1997 roku jest odwołanie do Boga „będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna”. - To fundament, na którym trzeba budować – skomentował kaznodzieja.

W uroczystości uczestniczyli wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, przedstawiciele radzyńskich samorządów z burmistrzem Jerzym Rębkiem, przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim, starostą Szczepanem Niebrzegowskim i przewodniczącym Rady Powiatu Robertem Mazurkiem, wójtem Wiesławem Mazurkiem i przewodniczącą Rady Gminy Barbarą Palicą, poseł Marcin Duszek, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji, zakładów pracy, szkół i placówek oświatowych.

„Dziś Polska jest wolna, bezpieczna, potrafi być nowoczesna i dawać przykład innym”.

Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy obchodów przeszli w pochodzie z kościoła na plac Ignacego Potockiego, pod pomnik Konstytucji Trzeciego Maja. Tę część uroczystości poprowadził wiceprzewodniczący Rady Miasta Piotr Skowron. Przemówienie okolicznościowe wygłosił starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski.Włodarz powiatu podkreślił, że twórcom Ustawy rządowej z 1791 roku przyświecał jeden cel: dobro kraju i całego społeczeństwa. Zaznaczył też rolę Radzynia: - Obrady, dyskusje związane z reformami kraju, a co za tym idzie formułowanie niektórych zapisów pierwszej w Europie a drugiej na świecie Ustawy rządowej odbywało się też w komnatach Pałacu Potockich, który wygląda teraz przepięknie.

Starosta wskazał, że choć uchwalenie Konstytucji nie uchroniło Polski przed zaborami, to płynące z tego faktu wiara i nadzieja „na przestrzeni wieków prowadziły Ojczyznę do tego, czym możemy cieszyć się dzisiaj: Polską, która jest wolna, bezpieczna, potrafi być nowoczesna i dawać przykład innym”.

Starosta Radzyński podkreślił, że powiat radzyński ma się czym szczycić. Liczne projekty oraz programy rządowe pozwoliły wyremontować drogi, rozbudować największą szkołę zawodową w województwie lubelskim, zmodernizować szpital. Miasto Radzyń Podlaski przebudowało Rynek, na ukończeniu jest rewitalizacja Pałacu Potockich. Samorządy gminne dokonały inwestycji oświatowych, modernizacji sieci wodociągowych i innych poprawiających komfort życia mieszkańców.

Potwierdzeniem tego, że dzisiaj powiat radzyński to sukces rozwojowy, świadczy zajęcie . - Sukces nie byłby możliwy, gdyby nie współpraca wszystkich samorządów. Rozwijajmy to, co nas łączy, szukajmy rozwiązań w sprawach, które nas dzielą, wznieśmy się ponad podziały, własne interesy – apelował Szczepan Niebrzegowski. - Niech ci, którzy przyjdą po nas nie zarzucą nam grzechów zaniechania i zmarnowanych szans. Razem zmieniajmy nasz powiat w miejsce, w którym nami i przyszłym pokoleniom będzie żyło się lepiej, w miejsce, do którego będziemy chcieli wracać.

Niech Konstytucja 3 maja przypomina nam o sile jedności i woli walki o wolność”

Następnie Piotr Skowron odczytał list posła na Sejm RP Dariusza Stefaniuka, w którym parlamentarzysta podkreślił, że wolność i demokracja to proces ciągły, który wymaga jedności, ale i wierności wartościom zgodnym z przekonaniami i tradycją. „Zapewniamy, że będziemy walczyć o zachowanie i utrwalenie najcenniejszych wartości, by nasza ojczyzna była silna i szanowana na arenie międzynarodowej. Niech Konstytucja 3 maja przypomina nam o sile jedności i woli walki o wolność” - napisał poseł Dariusz Stefaniuk.

- Trzeci Maja to święto dumy narodowej. Cieszy fakt, że tak licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu radzyńskiego czczą chwalebne i radosne wydarzenia naszej historii – mówił wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Jednak radość z uchwalenia Konstytucji 3 maja przyćmiewa pamięć Targowicy: - Pamiętamy też o tych, co za zagraniczne pieniądze niszczyli to dzieło - zwracali się o pomoc do rosyjskiej carycy, pruskiego Fryderyka czy austriackiego Habsburga. Pamiętajmy i wyciągnijmy lekcję z tej historii. Tylko w wolnej Polsce wolni Polacy potrafią z dumą wypowiadać słowa: „Warto być Polakiem”, warto, by Polska była silnym, liczącym się narodem, bo tylko z takim liczą się sąsiedzi.

Po wystąpieniach delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja.

Świadectwo patriotyzmu i przykład dla młodzieży

Uroczystość podsumował burmistrz Radzynia Jerzy Rębek. Włodarz dziękował kapłanom sprawującym Mszę św. za Ojczyznę, Wojewodzie Robertowi Gmitruczukowi i Staroście Szczepanowi Niebrzegowskiemu „za przemówienie, które łączy i podnosi na duchu”, posłowi Marcinowi Duszkowi za obecność, wszystkim uczestnikom uroczystości, w szczególności pocztom sztandarowym, przedstawicielom samorządów, szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, także zakładów pracy, instytucji i stowarzyszeń. Wyrażał wdzięczność służbom mundurowym: Policji, Straży Pożarnej – strażakom zawodowym i ochotnikom, „wszystkim, którzy stoją na straży bezpieczeństwa”. Słowa wdzięczności skierował do żołnierzy. - Miasto Radzyń to środowiska przyjazne żołnierzom, chcemy żołnierzy w Radzyniu – dodał w nawiązaniu do starań Miasta i samorządów powiatu radzyńskiego o utworzenie jednostki wojskowej w Radzyniu. Dziękował uświetniającym uroczystość harcerzom, kawalerzystom i motocyklistom.

- To, co czynimy, jest ważne jako świadectwo miłości do Ojczyzny, przykład dawany dzieciom i młodzieży, którzy są przyszłością Polski – podkreślił burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek.

 

 

DSC_0017
DSC_0019
DSC_0022
DSC_0024
DSC_0029
DSC_0032
DSC_0035
DSC_0039
DSC_0040
DSC_0041
DSC_0043
DSC_0045
DSC_0046
DSC_0047
DSC_0049
DSC_0051
DSC_0052
DSC_0054
DSC_0056
DSC_0057
DSC_0060
DSC_0061
DSC_0062
DSC_0063
DSC_0064
DSC_0065
DSC_0066
DSC_0067
DSC_0068
DSC_0069
DSC_0070
DSC_0071
DSC_0072
DSC_0073
DSC_0074
DSC_0075
DSC_0076
DSC_0077
DSC_0078
DSC_0079
DSC_0080
DSC_0081
DSC_0082
DSC_0083
DSC_0084
DSC_0085
DSC_0086
DSC_0087
DSC_0089
DSC_0090
DSC_0091
DSC_0092
DSC_0094
DSC_0095
DSC_0096
DSC_0097
DSC_0098
DSC_0099
DSC_0100
DSC_0101
DSC_0102
DSC_0103
DSC_0104
DSC_0105
DSC_0108
DSC_0111
DSC_0116
DSC_0117
DSC_0119
DSC_0120
DSC_0121
DSC_0122
DSC_0123
DSC_0124
DSC_0125
DSC_0126
DSC_0128
DSC_0130
DSC_0132
DSC_0135
DSC_0136
DSC_0138
DSC_0140
DSC_0143
DSC_0144
DSC_0146
DSC_0149
DSC_0151
DSC_0157
DSC_0159
DSC_0163
DSC_0166
DSC_0168
DSC_0172
DSC_0176
DSC_0182
DSC_0184
DSC_0187
DSC_0189
DSC_0190
DSC_0194
DSC_0196
DSC_0198
DSC_0201
DSC_0203
DSC_0205
DSC_0206
DSC_0210
DSC_0212
DSC_0214
DSC_0216
DSC_0218
DSC_0220
DSC_0221
DSC_0224
DSC_0227
DSC_0229
DSC_0231
DSC_0233
DSC_0236
DSC_0237
DSC_0240
DSC_0243
DSC_0246
DSC_0251
DSC_0252
DSC_0255
DSC_0256