godlo i flaga polskiMiasto Radzyń Podlaski realizuje zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Na dofinansowanie realizacji zadania wojewoda udzielił dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 133 000 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące złotych) tj. na dofinansowanie wsparcia i udzielenia pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Wartość zadania ogółem - 166 250,00 zł

Miasto Radzyń Podlaski - 33 250 ,00 zł

Dotacja celowa wojewody - 133 000,00 zł