warsztaty tomekWarunkiem otrzymania unijnego dofinansowania rewitalizacji Pałacu Potockich w Radzyniu (przypomnijmy: 21 mln zł!) było stworzenie projektu zagospodarowania, który spełniałby warunek, żeby obiekt po restauracji pełnił funkcje społeczno - kulturalne. W związku z tym zaprojektowano 6 stref funkcjonalno - użytkowych.Wśród nich są strefy fotograficzna i multimedialna. Czemu to będzie służyć - o tym mówi Tomasz Młynarczyk.

W ryzalicie zachodnim na parterze i piętrze znajdą się strefy fotograficzna i multimedialna. Przestrzeń ta będzie żyła i przyciągała młodych ludzi. Jest szansa na stworzenie tu centrum sztuk wizualnych dla wschodniej Polski. Środowisko lubelskie już obecnie jest nim żywo zainteresowane.
Obecnie szeroko rozumiane sztuki wizualne ( nie ograniczymy się tylko do fotografii) to bardo ważna, przyszłościowa dziedzina. Na sztukach wizualnych opiera się reklama, telewizja, Internet, portale społecznościowe. Niemal każda instytucja musi mieć strony w Internecie, prowadzi portale społecznościowe - i ktoś to musi obsługiwać. Strefa multimedialna to nie tylko pożytek dla miasta, ale i edukacja - inwestycja w przyszłość młodych ludzi.

palac multimediaW strefie fotograficznej i multimedialnej znajdą się pomieszczenia przeznaczone na profesjonalną, prestiżową galerię, w której będziemy prezentować twórczość wybitnych osobowości ze świata sztuki, także artystów lokalnych.

Wystawy i prezentacje będą się odbywały także na dziedzińcu wewnętrznym zachodniego patio.

Strefa multimedialna będzie łączyła działalność fotograficzną i filmową z muzyką od dawna związaną z Radzyniem przez postać Karola Lipińskiego. W ramach tej strefy znajdą się studia: fotograficzne (stanowiska do obróbki analogowej i cyfrowej obrazu), filmowe (docelowo), nagraniowe, montażowe i animacyjne, uzupełnione salą projekcyjną (małe kino).

Ta strefa pozwoli też na łączenie tradycji z nowoczesnością. Nie tylko dlatego, że centrum nowoczesnych technik znajdzie się w zabytkowym pałacu. Będzie ona służyć pielęgnacji i archiwizacji spuścizny naszej lokalnej, ale i szerzej   regionu, może Polski wschodniej od Białegostoku przez Lublin i dalej. Część prac już posiadamy, zainteresowani są artyści z Lubelszczyzny, więc prace będą spływały do nas.
Będą też prowadzone działania edukacyjne   kursy i szkolenia, spotkania z ciekawymi gośćmi, będziemy zapraszać kuratorów, ludzi, którzy się znają i będą promować lokalnych artystów.

Będziemy się starali pozyskiwać pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na te działalności, bo to będzie ośrodek dla wschodniej części Polski od Białegostoku po Lublin i dalej: chcielibyśmy wypełnić lukę, jaka na tym terenie istnieje.

Tomasz Młynarczyk - fotografik, pierwszy radzyński członek Związku Polskich Artystów Fotografików, społecznik, animator kultury, organizator i współorganizator imprez kulturalnych, założyciel Radzyńskiego Klubu Fotograficznego "Klatka",współtworzył Grupę Twórczą MOTYCZ. Laureat licznych konkursów krajowych i zagranicznych, autor wielu albumów. Ma szeroką wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach działań związanych z szeroko pojętą kulturą.