fotowoltaikaW celu obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej Burmistrz Jerzy Rębek podjął decyzję o zamontowaniu na budynkach użyteczności publicznej mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Miasto w dniu 30 grudnia 2022 r. ogłosiło przetarg, w celu wyłonienia wykonawcy instalacji fotowoltaicznych. W dniu 26 stycznia 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert 17 wykonawców, którzy są zainteresowani wykonaniem powyższego zadania inwestycyjnego. Obecnie trwa badanie złożonych ofert. W następnej kolejności nastąpi wybór oferty najkorzystniejszej oraz podpisanie umowy z wykonawcą.

Zamontowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej jest korzystne zarówno dla środowiska, ponieważ pozwala obniżyć zużycie energii elektrycznej z sieci na rzecz proekologicznej energii ze światła słonecznego oraz dla budżetu Miasta, ponieważ pozwoli na płacenie mniejszych rachunków za zużytą energię.
Warto podkreślić, że Miasto konsekwentnie wspiera działania proekologiczne. W 2021 r. zamontowano w ramach realizowanego przez miasto projektu „SŁONECZNY RADZYŃ” trzydzieści mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych.

W momencie pozyskania w przyszłości środków zewnętrznych, możliwe będzie wykonanie instalacji fotowoltaicznych na innych budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach będących własnością mieszkańców Naszego Miasta.