urzad miastaPod koniec stycznia miejska komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs i dokonała podziału środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki. Jak co roku największą dotację przyznano klubowi Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski.

W budżecie miejskim na 2023 rok przeznaczono na te cele łącznie 325 500 zł, które rozdzielono między 35 podmiotów.

Na kulturę, sztukę ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zarezerwowano 29 000 złotych. Do konkursu stanęło 14 podmiotów, 13 z nich otrzymało pozytywną opinię komisji.  Stowarzyszenia złożyły wnioski na 47 570 zł.

Do konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki wpłynęło 21 ofert spełniających wymogi formalne i oferty te uzyskały pozytywną opinię komisji do udzielenia wsparcia finansowego na realizację zgłoszonych zadań. Rozdysponowano 296 500 zł, złożono wnioski na kwotę 860 840 zł.

Wnioski oceniała komisja w składzie: Sławomir Lipski (przewodniczący), Tomasz Młynarczyk (członek) oraz Robert Targoński (członek).

Protokół z oceny ofert w otwartym konkursie na realizację działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa

Protokół z oceny ofert w otwartym konkursie na realizację działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego