sesja 2023.01.26Dzięki decyzjom Rządu RP nie przepadną pieniądze przyznane naszemu miastu w ramach programu Polski Ład. - Rząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom samorządów i zostawił nam te środki do dyspozycji, pozwolił na ograniczenie robót - poinformował na styczniowej sesji Rady Miasta (26.01) Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek. Z powodu inflacji przyznane wcześniej pieniądze okazały się niewystarczające na realizację zaplanowanych działań.

Rząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom samorządów

Przypomnijmy, że w listopadzie 2021 r. Miasto otrzymało zapewnienie otrzymania dofinansowania kwotą 10,5 mln zł na dwie inwestycje z I edycji programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Za te pieniądze Miasto planowało wykonać przebudowę ulic: 1/ Warszawskiej, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego (8 mln zł) oraz 2/ Partyzantów (2,5 mln zł).
W II edycji Polskiego Ładu (czerwiec 2022) Miasto Radzyń Podlaski uzyskało ok. 11 mln zł  na dwa wnioski dotyczące inwestycji drogowych: 1/ ul. Partyzantów (etap 2) – dotacja ok. 5 mln zł, 2/ ulice Armii Krajowej, Chmielowskiego, Lisowskiego oraz Żeromskiego – dotacja 6 mln zł. 

Po ogłoszeniu dwóch przetargów dotyczących Polskiego Ładu I okazało się, że kosztorysy wykonane przed inflacją spowodowaną wojną na Ukrainie są nieaktualne. W sumie wykonanie inwestycji zaplanowanych w ramach Polskiego Ładu I (dotacja 10,5 mln zł) potencjalni wykonawcy zaoferowali łącznie za ok. 27 mln zł. Była to kwota nie do przyjęcia dla miasta. Realizacja wymagałaby zaciągnięcia 16 mln kredytu.

Z planowanych inwestycji pozostała ul. Partyzantów. Wykona ją radzyński PUK, który przystąpił do trzeciego przetargu, oferując wykonanie zadania za kwotę blisko 5 mln zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu - 5 mln zł).

Jak setki samorządów mających ten sam problem, Burmistrz Jerzy Rębek wystąpił do Premiera RP z wnioskiem o zmianę zasad realizacji projektów. - Postulowaliśmy, by rząd polski nam tych pieniędzy nie odbierał, ale umożliwił ograniczenie robót zaplanowanych w projekcie. I tak się stało: rząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom samorządów i zostawił nam te środki do dyspozycji, pozwolił na ograniczenie robót.

Aktualna lista planowanych inwestycji drogowych

Po uzyskaniu informacji od projektanta na temat urealnionych kosztorysów, został zmieniony zakres robót. Z Polskiego Ładu I Miasto wykorzysta 8 mln zł, a z II - 11,2 mln zł. Łącznie na budownictwo drogowe z programu Polski Ład otrzyma 19,2 mln zły.
Za te pieniądze zostaną zrealizowane następujące inwestycje:
1/ kompleksowa modernizacja ul. Wyszyńskiego z infrastrukturą podziemną, która wymaga modernizacji, wykonane zostaną ciągi piesze, parkingi, ścieżka rowerowa; część ul. Warszawskiej od dzwonnicy do Grzybka i część ul. Chomiczewskiego, gdzie infrastruktura podziemna jest bardzo zdegradowana i potrzebna natychmiastowa interwencja, odtworzone zostaną nawierzchnie, powstanie odwodnienie z prawdziwego zdarzenia;.
2/ ul. Armii Krajowej i ul. Żeromskiego. Głównym celem remontu tej ulicy jest odwodnienie z powodu występujących tam podtopień.
- Na ul. Żeromskiego teren jest ukształtowany w nieckę, w której zbierają się wody opadowe z rozległego terenu, z wielu innych ulic na os. XXX-lecia. Po intensywnych opadach deszczu woda spływa do kanalizacji deszczowej. Musimy interweniować, bo to wpływa nie tylko na stan drogi, ale i kondycję oczyszczalni ścieków.

Burmistrz poinformował twż o planach remontu ul. Lisowskiego i Chmielowskiego. Na te odcinki dróg Miasto ma już projekty, o środki na ich realizację wystąpi do Rządowego Programu Dróg Samorządowych, na co może uzyskać dofinansowanie w wysokości 70-80%.
- Mamy niepowtarzalną okazję wyremontowania wielu dróg naszego miasta – skomentował Burmistrz Jerzy Rębek. Dodał, że obecnie rynek jest nieprzewidywalny, gdyby się okazało, że ceny podyktowane w trakcie przetargu będą przewyższać kosztorysowe, potrzebna będzie korekta planów.