pałac remont2mRewitalizacja Pałacu Potockich nie jest obciążeniem dla społeczności Radzynia, pieniądze na remont pochodzą ze środków zewnętrznych. Europejskiej klasy zabytek o bogatej historii już jest, a stanie się jeszcze bardziej atrakcyjną wizytówką, marką naszego miasta i przyczyni się do jego rozwoju. Koszty bieżącego utrzymania obiektu są 10-krotnie niższe niż pływalni, a korzyści społeczne na pewno nie mniejsze.

Dotychczasowe prace finansowane są z dotacji: środków unijnych pozyskanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego oraz środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, które pokryły wkład własny. Podejmujemy starania o pozyskanie środków na wkład własny, jaki będzie potrzebny w 2023 roku.

Obecna rewitalizacja stanowi niepowtarzalną szansę przywrócenia obiektu do dawnej świetności, co wpłynie na promocję i rozwój Radzynia. Warto zwrócić uwagę, że wiele naszych narodowych dóbr kultury zostało zniszczonych albo zrabowanych, wiele pozostało za naszą wschodnią granicą. Spotykamy się ze zrozumieniem i wielką przychylnością ze strony władz, ponieważ obecne władze państwowe i wojewódzkie traktują nasz pałac jako dobro narodowe – nie tylko w jako lokalną czy regionalną ciekawostkę. Ponadto należy podkreślić, że nie wszystko należy i da się przeliczać bezpośrednio na pieniądze, ale w ostateczności zachowanie tożsamości, pamięci historycznej nam, jako społeczeństwu opłaci się także materialnie.

Fakt, że mamy taki obiekt – wyjątkowy w skali europejskiej - jest wielkim dobrodziejstwem dla naszego miasta. Wysokiej klasy artystycznej jest architektura pałacu, ewenement europejski stanowi zespół rzeźb, które możemy podziwiać w oryginale i to z ulicy, nie płacąc za to biletów. Dodam, że dr Tomasz Dziubecki zaprezentował nasze rzeźby podczas konferencji w Wersalu i jak stwierdził w prelekcji wygłoszonej podczas zjazdu rodu Kątskich w Radzyniu, wzbudziły zachwyt wśród znawców.

Jeśli chodzi o bieżące utrzymanie, to jest to kwota 327 tys. zł, ale należy ją pomniejszyć o czynsz, jaki płaci Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wynajem pomieszczeń dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego (100 tys. zł). W przyszłości również otrzymamy pieniądze za wynajem wschodniego skrzydła dla Archiwum Państwowego od pewnego płatnika – centralnych instytucji panstwowych. Obecnie rozpoczęły się już prace związane z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb AP.

Porównajmy: Roczny koszt utrzymania krytej pływalni to 2,5 mln zł, z czego przychody ze sprzedaży biletów wynoszą ok. 0,5 mln zł, więc Miasto dokłada rocznie 2 mln zł do funkcjonowania basenu. I nikt tego nie kwestionuje – pływalnia jest potrzebna. W pałacu znajdzie się strefa na działania kulturalne, dla młodzieży i seniorów. Koszty utrzymania pałacu – europejskiej perły rokoka, która da miejsce na wieloraką działalność o charakterze społecznym i kulturalnym – kosztować będzie maksymalnie 10-krotnie mniej niż basen. Ponadto jest szansą na szeroką promocję i prezentację zarówno historii, jak i współczesnych walorów naszego miasta. Pozostanie jeszcze dość miejsca na działalność wystawienniczą, koncertową, kawiarnię z zapleczem. Dodać należy, że koncepcja ta została opracowana przez pracowników naukowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Politechniki Lubelskiej.

Jeśli chodzi o promocję miasta, to dzięki Pałacowi Potockich Radzyń jest znany w Polsce – m.in. poprzez liczne programy telewizyjne i wydawnictwa, udział w plebiscytach. Odsyłam do informacji o bardzo wielu działaniach promocyjnych, które są zamieszczone m.in. w raporcie o stanie miasta z 2021 roku i były omawiane na forum Rady Miasta. Wymiernym efektem jest zwiększenie się ruchu turystycznego, co odnotowuje Punkt Informacji Turystycznej.