dsc 7105Jubileusz 25-lecia istnienia świętował 3. listopada Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyniu. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w kościele Świętej Trójcy. Podczas Gali w ROK była okazja do podsumowań, podziękowań i prezentacji ośrodka.

Mszę św. sprawowł w intencji społeczności DŚDS proboszcza parafii ks. kan. Krzysztof Pawelec, dziekan radzyński. - Dziękujemy Panu Bogu za każde dobro, które przez 25 lat dokonało się w tym miejscu i prosimy, by było realizowane nadal - mówił kaznodzieja w homilii. W nawiązaniu do przypowieści ewangelicznej o zaginionej owcy i zgubionej drachmie, kapłan podkreślił, że dla Pana Boga każdy człowiek jest ważny, każdego kocha, poszukuje. W okazywaniu miłości człowiekowi Pan Bóg posługuje się drugim człowiekiem. - DŚDS jest miejscem, gdzie ludzie nie tylko wykonują pracę, ale też oddają swe serce drugiemu człowiekowi.

Oficjalna uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Przybyłych na spotkanie powitała Beata Ratajczyk. - Dzisiejsza gala skupia ludzi niezwykłych o wielkich sercach, ogromnym szacunku dla człowieka – podkreśliła kierownik DŚDS. Uroczystość poprowadził Wojciech Gil.
Wśród gości byli przedstawiciele władz i instytucji wojewódzkich: wicewojewoda Robert Gmitruczuk, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej UW w Lublinie Wojciech Zbiegień i kierownik Oddziału ds. Pomocy Instytucjonalnej Małgorzata Frant- Błażucka, proboszcz parafii Świętej Trójcy ks. kan. Krzysztof Pawelec, przedstawiciele samorządów Miasta z wiceburmistrzem Sławomirem Lipskim i przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim, Powiatu z wicestarostą Michałem Zającem oraz przewodniczącym Rady Powiatu Robertem Mazurkiem, dyrektorem ROK, przedstawiciele gmin: Borki, Ulan Majorat, Czemierniki, Radzyń Podlaski. Przybyli również przedstawiciele jednostek miejskich, prezesi spółek miejskich Jerzy Woźniak PEC i Jarosław Ejsmont PUK, dyrektor MBP Grażyna Kratiuk, dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, stowarzyszeń i instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, kierownicy Domów Samopomocy z województwa lubelskiego, a także sponsorów. Licznie obecna była społeczność DŚDS - podopieczni, ich rodzice, opiekunowie, personel Domu Samopomocy. LIczba gości oraz ich wypowiedzi świadczyły, jak ważną rolę pełni Dom Samopomocy w środowisku radzyńskim, a jego podopieczni i personel są odbierani bardzo pozytywnie w środowisku.

DŚDS to miejsce życzliwe, kreatywne i bezpieczne

W pierwszej części zaproszeni goście otrzymali podziękowania i upominki wykonane przez podopiecznych radzyńskiego DŚDS. Była to także okazja do złożenia gratulacji, wyrażenia uznania i wdzięczności oraz złożenia życzeń społeczności Domu Samopomocy.
List gratulacyjny od Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki przekazał wicewojewoda Robert Gmitruczuk, który na wstępie podkreślił, że każdy człowiek ma do odegrania swoją niepowtarzalną rolę w społeczeństwie. Wojewoda w liście przekazał wyrazy uznania za pełnioną misję, aktywne wspomaganie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, profesjonalną opiekę, tworzenie atmosfery ciepła, życzliwości. Życzenia w imieniu starosty Szczepana Niebrzegowskiego przekazał wicestarosta Michał Zając. List gratulacyjny Burmistrza Jerzego Rębka odczytał wiceburmistrz Sławomir Lipski, przekazał również list gratulacyjny od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisława Szweda. Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski wspominał sesję RM sprzed 25 lat, na której radni podjęli decyzję o utworzeniu przez Miasto RP DŚDS: - Miałem zaszczyt uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, przez 25 lat jako samorząd wspieraliśmy Państwa działalność - mówił A. Adamski. Dziękował kadrze Domu Samopomocy: - Swą codzienną pracą i wielkim zaangażowaniem udowadniacie, że kierujecie się najpiękniejszą wartością - miłością do drugiego człowieka.

- Obecność człowieka niepełnosprawnego jest okazją do dawania świadectwa miłości bliźniego, okazywania mu serca. Jeśli w tej społeczności funkcjonuje taki dom, to oznacza, że dajemy świadectwo dostrzegania Boga w drugim człowieku - powiedział ks. kan. Krzysztof Pawelec - dziekan radzyński, proboszcz parafii Świętej Trójcy. Wójt Gminy Borki Radosław Sałata podarował społeczności DŚDS bilety na występ Marcina Dańca. Robert Mazurek dyrektor ROK nawiązał do hasła gali „25 lat razem”. - To jest słowo - klucz: gdy będziemy razem, zapewnimy jak najlepsze funkcjonowanie Domu Samopomocy. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Z. Sękowskiej Jolanta Purgał zwróciła uwagę, że DŚDS oswaja mieszkańców Radzynia z niepełnosprawnością, powoduje pozytywne postrzeganie osób niepełnosprawnych.

Prezes PEC Jerzy Woźniak przekazał list gratulacyjny. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Grażyna Kratiuk podkreśliła, że podopieczni DŚDS często goszczą w Bibliotece, Biblioteka uczestniczy w życiu społeczności Domu. Nadleśniczy Nadleśnictwa Radzyń Leszek Gajuś powiedział, że podopieczni są częstymi i bardzo mile widzianymi gośćmi ogrodu edukacyjnego.
Delegacja rodziców dziękowała personelowi DŚDS: - Dom to miejsce życzliwe i bezpieczne dla naszych dzieci - mówili rodzice, podkreślali wielką życzliwość i kreatywność personelu, szczególnie kierującej placówką Beaty Ratajczyk. Podziękowania za kierowanie placówką Beacie Ratajczyk złożyli pracownicy, a za współpracę - kierownicy Domów Samopomocy z województwa lubelskiego.

Bogata prezentacja DŚDS

Po wystąpieniach gości przyszedł czas na prezentację placówki. Publiczność obejrzała film "DŚDS - historia prawdziwa" w bardzo ciekawej, żywej, formie prezentujący cele, zadania, formy pracy, sukcesy, osiągnięcia i atmosferę DŚDS. Na wielkie brawa zasłużyli: inicjatorka i autorka scenariusza, realizatorka filmu Magdalenia Solecka, autorka zdjęć Małgorzata Sobczak, a także przewodnik i narrator filmu - Marek Niewęgłowski, który z wielką swobodą i humorem wywiązał się ze swojej roli.

Kolejnym punktem programu był przygotowany przez Aleksandrę Sałatę spektakl „Zmiany” w wykonaniu podopiecznych placówki. W ciekawej, symbolicznej formie: światło-ruch-dźwięk aktorzy pokazali koleje życia człowieka, relacje i związane z nimi emocje, które z czasem tworzą kokon, w którym człowiek się kryje. „Boimy się niepewności, przemian i stąpania po nieznanym gruncie, więc tkwimy w sytuacji, która wcale nas nie cieszy. Często kurczowo trzymamy się tego co znane z obawy, że nie spotka nas nic nie lepszego A przecież przechodzimy przez różne etapy, które wymagają zrewidowania naszych celów i dostrojenia się do nowej rzeczywistości. Jedno jest pewne – zmiana jest nieodłączną częścią naszego życia”. I taka zmiana następuje w finale przedstawienia: bohaterka ukryta w kokonie „wykluwa się” z niego i tańczy wzruszający taniec motyla: „Chwycić się skrzydeł motyla i polecieć daleko,bardzo daleko.../Wirować w chmurach.../Widzieć tylko piękno/ i nie widzieć zła.../Z lekkością motyla wzbić się, tańczyć i wirować na wietrze/ Cieszyć się każdym nadchodzącym dniem...”

Nie zabrakło występów wokalnych. Na scenie dwukrotnie wystąpiła Małgorzata Pietralska z DS w Radomiu, laureatka 3. miejsca „IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Osób z Niepełnosprawnościami – Zaczarowany Mikrofon” Gliwice 2022. Jej wykonania, szczególnie „Alleluja” Cohena wzbudziły zachwyt widowni.
Na finał publiczność miała kolejną ucztę muzyczną: wystąpił Duet Wojciech Molas Gil oraz Barbara Bloch.

Gali towarzyszyła wystawa prac plastycznych i technicznych podopiecznych DŚDS.

Nie zabrakło prezentów i podarunków, przy których pracowali uczestnicy zajęć DŚDS.Goście otrzymali między innymi zdjęcia wykonane przez podopiecznego DŚDS Marcina Gregorczuka, podczas zajęć fotograficznych w pracowni komputerowej, kalendarze wykonane w pracowni komputerowej, statuetki stworzone w ramach zajęć na pracowni plastycznej oraz stolarni, ze ścisłą współpracą wszystkich pracowni DŚDS.

List gratulacyjny Burmistrza Miasta Radzyń Jerzego Rębka

Szanowni Państwo: Pani Dyrektor! Pracownicy DŚDS - obecni i zaangażowani w działalność DŚDS od jego powołania, z Dyrektorem Panem Waldemarem Zylikiem! Drodzy Uczestnicy Zajęć!
Z okazji pięknego jubileuszu 25-lecia istnienia w Radzyniu Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy pragnę złożyć Państwu serdeczne gratulacje oraz wyrazy szczerego uznania i podziękowań.
Od lat z wielką satysfakcją i dumą śledzę działania i osiągnięcia Waszej społeczności. Największym sukcesem jest życzliwa, pełna zrozumienia i akceptacji atmosfera w ośrodku, konstruktywność oraz profesjonalizm w prowadzonych działaniach terapeutycznych i rozwiązywaniu codziennych problemów. Ważne są także nieustanne starania o udoskonalanie warunków działalności DŚDS.
Zarówno niezwykle pozytywna, twórcza atmosfera, jak i możliwości tworzone przez bazę materialną wyzwalają aktywność i kreatywność Podopiecznych, pozwalają rozwijać zainteresowania, nabywać nowe, niezbędne w życiu codziennym i w zmieniającym się świecie umiejętności, uczyć się radzenia sobie z problemami dnia codziennego, a także poznawać nowe perspektywy życia - być samodzielnym wobec dawnych i nowych wyzwań.
Wielkie uznanie budzi wielość i różnorodność działań realizowanych w ośrodku z podopiecznymi. Społeczność DŚDS wychodzi na zewnątrz: jest widoczna, rozpoznawana i witana z życzliwością na ulicach miasta, informuje o sobie w mediach elektronicznych i gazetce, organizuje szereg wydarzeń i aktywnie uczestniczy w wydarzeniach miejskich - w ten sposób integruje, uczy szacunku dla innych, zrozumienia. Jest ważną częścią naszego życia społecznego.
Dziękuję za obecność Państwa na różnego rodzaju uroczystościach, w życiu społecznym i kulturalnym naszego miasta.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
Jerzy Rębek

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
DSC_6909
DSC_6910
DSC_6912
DSC_6913
DSC_6914
DSC_6915
DSC_6918
DSC_6921
DSC_6922
DSC_6923
DSC_6924
DSC_6925
DSC_6926
DSC_6927
DSC_6933
DSC_6935
DSC_6936
DSC_6937
DSC_6938
DSC_6939
DSC_6941
DSC_6943
DSC_6944
DSC_6946
DSC_6951
DSC_6952
DSC_6955
DSC_6956
DSC_6959
DSC_6960
DSC_6961
DSC_6965
DSC_6968
DSC_6969
DSC_6971
DSC_6972
DSC_6973
DSC_6974
DSC_6975
DSC_6976
DSC_6978
DSC_6980
DSC_6981
DSC_6982
DSC_6984
DSC_6985
DSC_6986
DSC_6989
DSC_6992
DSC_6993
DSC_6996
DSC_6997
DSC_6999
DSC_7000
DSC_7001
DSC_7004
DSC_7007
DSC_7008
DSC_7009
DSC_7010
DSC_7011
DSC_7013
DSC_7016
DSC_7019
DSC_7025
DSC_7027
DSC_7028
DSC_7029
DSC_7030
DSC_7032
DSC_7034
DSC_7035
DSC_7037
DSC_7046
DSC_7055
DSC_7065
DSC_7069
DSC_7070
DSC_7074
DSC_7078
DSC_7080
DSC_7082
DSC_7083
DSC_7086
DSC_7089
DSC_7092
DSC_7097
DSC_7105
DSC_7109
DSC_7122
DSC_7134
DSC_7171
DSC_7174