woda małyO opracowanie projektu budowlanego i budowę instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej na powstającej ulicy – bocznej od ul. Powstania Styczniowego - oraz o nadanie jej nazwy wnioskował radny Dariusz Bilski

- W ramach działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych wodociąg będzie na pewno wykonany, aby dostarczyć czystą wodę mieszkańcom ulicy. Czas na to najwyższy. Jeśli chodzi o kanalizację, zależy od stanu finansów, gdyż kanalizacja jest zawsze przedsięwzięciem droższym. Nad nadaniem nazwy zastanowi się Rada Miasta, która będzie o tym decydować – odpowiedział burmistrz Jerzy Rębek.