Jerzy WoźniakRada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 27 lipca podjęła decyzję o zmianie na stanowisku prezesa spółki. Dotychczasowy prezes Ryszard Puchala został odwołany, a na jego miejsce został powołany Jerzy Woźniak. Nowy prezes był wiceburmistrzem Miasta Radzyń Podlaski w latach 90., ostatnio pracował jako nauczyciel przedmiotów zawodowych: ekonomii i przedsiębiorczości w Zespole Szkół w Woli Osowińskiej. - Jerzy Woźniak jest samorządowcem, związanym z Radzyniem od urodzenia, doskonale orientującym się w sprawach spółek.

Korzystając z uprawnień właścicielskich, podjąłem decyzję o rekomendowaniu Jerzego Woźniaka, a Rada Nadzorcza większością głosów przychyliła się do mojej rekomendacji – wyjaśnia burmistrz Jerzy Rębek.

Ryszard Puchala pozostanie w PEC, będzie tam pełnił funkcję dyrektora ds. technicznych.