Wystawa na Placu Wolności: Zaczęło się od Lubelskiego LipcaObjazdowa wystawa związana z obchodami 35-lecia "Solidarności" prezentowana jest na Placu Wolności. Będzie można ją oglądać do niedzieli 26 lipca. Ekspozycja, przygotowana przez Lubelski Oddział IPN Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”przypomina, że polski Sierpień został przygotowany przez lipcowe protesty robotników Lubelszczyzny.

Prezentacja wystawy w województwie lubelskim rozpoczęła się 15 czerwca i potrwa do 7 września br. W tym czasie z tygodniowymi pobytami zagości w 12 miastach powiatowych regionu.

Ekspozycja składa się z czterech tematycznych słupów, na których znalazły się materiały dokumentujące: Lubelski Lipiec 1980 roku, okres stanu wojennego, przemiany po 1989 roku. Ostatni nawiązuje do sytuacji współczesnej - prezentuje osiągnięcia Związku w ostatnich 26 latach, ale też wskazuje problemy współczesne. - Pokazujemy, że wiele postulatów sformułowanych w 1980 roku, do dziś nie zostało zrealizowanych, wiele problemów jest do dziś aktualnych – podkreśla Marian Król przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność".

Na pytanie, co jest przesłaniem, wystawy przewodniczący odpowiada: - Pragniemy przez tę wystawę przypominać, że Polacy są w stanie wiele dokonać, gdy połączy ich jedna idea, gdy myślą podobnie.

Latem 1980 r., zanim doszło do przełomowych strajków na Wybrzeżu, na Lubelszczyźnie wybuchła fala protestów robotniczych, które przeszły do historii jako Lubelski Lipiec. Miały one przede wszystkim ekonomiczny charakter, ale wśród postulatów strajkowych pojawiły się także żądania bezpieczeństwa dla ich uczestników, wprowadzenia wolnych sobót, czy nawet powołania niezależnych przedstawicielstw załogi. Protesty te są także przykładem postępującej samoorganizacji robotników. Szczególne miejsce zajmował strajk lubelskiego węzła PKP.

Protest w lubelskim Węźle PKP miał szczególny charakter. Był to pierwszy w Polsce strajk kolejarzy o tak dużym zasięgu. Był wówczas najlepiej zorganizowanym protestem na Lubelszczyźnie. Wśród postulatów sformułowanych przez jego uczestników wyróżniały się też polityczne żądania powołania niezależnej reprezentacji załogi, wówczas jeszcze w postaci rady zakładowej. Pomimo nacisków ten postulat częściowo udało się zrealizować. Rada działająca w Lokomotywowni PKP była jedyną trwałą i instytucjonalną zdobyczą Lipca, dzięki której można mówić o pewnej ciągłości wydarzeń strajków lipcowych, protestów.

fot. Anna Wasak

 

źródło:www.skk.org.pl