Zmiany w kierownictwie Przedszkola Miejskiego Na funkcję p.o. dyrektora Przedszkola Miejskiego została powołana Anna Fijałek. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek nominację wręczył 24 czerwca, dziś w obecności pracowników placówki i sekretarza Miasta Roberta Targońskiego odbyło się wprowadzenie nowej dyrektor w obowiązki służbowe. Nominacja ta ma związek z odwołaniem Anny Koczkodaj z funkcji dyrektora z dniem 22 czerwca, co z kolei było wynikiem audytu przeprowadzonego w Przedszkolu Miejskim.

Przypomnijmy, że kontrole prowadzone od grudnia 2014 do lutego 2015 wykazały liczne nieprawidłowości, m.in. w dziedzinie prowadzenia ksiąg rachunkowych, procedur wydatkowania środków finansowych, gospodarki finansowej. W wyniku ugody z Burmistrzem Miasta Jerzym Rębkiem Anna Koczkodaj zrezygnowała z pełnienia funkcji dyrektora, przy czym miała ją sprawować jeszcze do końca sierpnia. Jednak 22 czerwca zarządzeniem Burmistrza została odwołana ze stanowiska w trybie natychmiastowym. Przyczyną były, jak czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia, kolejne rażące nieprawidłowości w kierowaniu przedszkolem oraz przekonanie organu prowadzącego, że nie jest ona w stanie podjąć działań naprawczych w przedszkolu.
- Zawierając ugodę z byłą już dyrektor Anną Koczkodaj, oczekiwałem, że podejmie ona działania naprawcze w obszarach wskazanych przez audytora. Tymczasem z zaskoczeniem przyjąłem fakt, że kontynuowany był wcześniejszy styl zarządzania placówką i nie tylko nie tylko nie były prostowane wcześniejsze nieprawidłowości, ale pojawiły się nowe - tłumaczy burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek.  - Jest to niezgodne z moimi oczekiwaniami. Aby nie eskalować problemów i nieprawidłowości, podjąłem decyzję o natychmiastowym odwołaniu pani Anny Koczkodaj z funkcji dyrektora Przedszkola Miejskiego i powołaniu na jej miejsce Anny Fijałek. Te decyzje podjąłem z pełnym przekonaniem i czystym sumieniem - podsumował burmistrz Radzynia.
Dotychczasowa dyrektor będzie pracowała na stanowisku przedszkolanki.
Anna Fijałek od 31 lat pracuje w Przedszkolu Miejskim w Radzyniu, 3 lata zajmowała stanowisko kierownicze. Funkcję p.o. dyrektora będzie pełnić do 24 kwietnia 2016 r., po czym zostanie zorganizowany konkurs na dyrektora placówki. - Jest to osoba, którą darzę zaufaniem i sądzę, że będzie w stanie usunąć wykazane w czasie kontroli nieprawidłowości - mówił burmistrz Jerzy Rębek.
- Bardzo dobrze znam problemy Przedszkola Miejskiego, nie ukrywam, że staję przed trudnym wyzwaniem. Liczę na wsparcie całego zespołu. Zrobię wszystko, by współpraca z pracownikami i burmistrzem układała się bardzo dobrze - zadeklarowała Anna Fijałek.
Współpracownicy bardzo dobrze przyjęli nominację - gratulowali nowej dyrektor, wyrażali radość i chęć współpracy.
Wczoraj również wicedyrektor Przedszkola Miejskiego Jadwiga Napłoszek złożyła rezygnację z pełnionej funkcji - co było konieczne ze względów proceduralnych. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Pedagogicznej będzie rozważana jej kandydatura na wicedyrektor placówki.
Burmistrz Jerzy Rębek dodaje, że został zatwierdzony projekt organizacji pracy przedszkola, nikt z pracowników nie stracił pracy. - Zależy mi na przedszkolu, chcę, żebyście Państwo spokojnie pracowali, żeby współpraca z dyrektorem układała się harmonijnie - mówił włodarz Miasta Radzyń.