Zmiana na stanowisku kierownika Dziennego Środowiskowego Domu SamopomocyW dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyniu. Sprawującego od 17 lat tę funkcję Waldemara Zylika zastąpiła Beata Ratajczyk - od 15 czerwca pełniąca obowiązki kierownika placówki. Przekazanie obowiązków odbyło się w DSDS. Uczestniczył w nim burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek oraz  sekretarz Miasta Robert Targoński.

Burmistrz Jerzy Rębek podziękował Waldemarowi Zylikowi za dotychczasową pracę. Poinformował, że dotychczasowy kierownik placówki został przeniesiony  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie powstał wakat po odejściu na emeryturę jednej z pracownic. Zapowiedział też przeprowadzenie konkursu na stanowisko kierownika DŚDS. Przedstawił  pracownikom osobę, która będzie pełniła obowiązki Kierownika do czasu ogłoszenia konkursu: - Beata Ratajczyk to osoba kompetentna i profesjonalna. Z wykształcenia i praktyki zawodowej jest pedagogiem, profilaktykiem, terapeutą. Myślę, że spełni oczekiwania zarówno podopiecznych jak i ich rodziców. Pragnę, byście Państwo przyjęli ją jak najcieplej – mówił włodarz miasta do zebranych pracowników.
- Zdaję sobie sprawę, że funkcja kierownika DŚDS to dla mnie wyzwanie i odpowiedzialność, liczę na pomoc Państwa jako doświadczonych pracowników – odpowiedziała Beata Ratajczyk

Burmistrz Jerzy Rębek zmianę na stanowisku kierownika DŚDS tłumaczy wyczerpaniem się dotychczasowej formuły funkcjonowania placówki, koniecznością wprowadzenia zmian w ośrodku. Jako najważniejszą oczekiwaną zmianę wymienia otoczenie każdego podopiecznego indywidualną opieką i terapią.
Wyraził również nadzieję, że więcej osób zechce korzystać z formy pomocy, jaką stwarza DŚDS. Obecnie w mieście odpowiednią decyzje ma 41 osób, z zajęć korzysta ponad dwadzieścia.

Beata Ratajczak urodziła się w 1968 r. w Radzyniu, ukończyła Pedagogikę Profilaktyczną na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (Instruktor Terapii w procesie Certyfikatu na Specjalistę Uzależnienia i Współuzależnienia), następnie studiowała  w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie (Wydział Politologii-Administracji Publicznej i Gospodarczej, licencjat 2002 r.), ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie (2008) oraz Studium Terapii Uzależnień dla Instruktora Terapii Uzależnień (2009).
Ukończyła ponadto kursy: przygotowania do pracy z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii, a także szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej. Następnie ukończyła seminarium: "Psychoterapia depresji, tendencji samobójczych i innych stanów kryzysowych DDA", odbyła staż kliniczny w NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Działdowie, szkolenie "Jak przygotować ofiarę przemocy w postępowaniu sądowym, seminarium "Strategie pomocy psychologicznej dla członków rodzin dysfunkcyjnych", 88-godzinne szkolenie podnoszące kwalifikacje kuratorów społecznych.

Pracowała w GOPS w Międzyrzecu Podlaskim jako pracownik socjalny, w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski jako podinspektor d/s profilaktyki i uzależnień, w Poradni Odwykowej jako Instruktor Terapii Uzależnień,  w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli jako Instruktor Terapii Uzależnień, pełniła funkcję kuratora społecznego w II Wydziale Kuratorskiej Służby Sądowej w Radzyniu.