Przetarg na renowację rzeźb Redlera znajdujących się na bramie zachodniej Pałacu Potockich rozstrzygnięty został 16 czerwca. Konkurencja była spora, ponieważ do przetargu stanęło 12 oferentów. Komisja przetargowa jako najkorzystniejszą wybrała ofertę firmy Restauro Sp. z o.o. z Torunia.

Przetarg na zamówienie publiczne "Zespół pałacowo-parkowy w Radzyniu Podlaskimz XVIII w. Konserwacja kamiennych kompozycji rzeźbiarskich autorstwa J.CH. Redlera wieży bramnej zachodniej pałacu Potockich z XVIII w." ogłoszony został 28 maja br.
Przy wyborze wykonawcy kierowano się dwoma kryteriami: ceną oraz gwarancją jakości. Rozpiętość cen w ofertach, które wpłynęły na przetarg była bardzo duża: od 91 112,66 zł do 451 858,94 zł, a okres gwarancji od 5 do 11 lat.
Wybrana oferta  uzyskała 99, 091 pkt. Firma Restauro zaproponowała cenę 207 917,45 zł i zaoferowała 10 lat gwarancji na wykonane prace.
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 402 271,12 zł, z czego kwota 256 tys. zł. zarezerwowana została w budżecie jako wkład własny, pozostałe pieniądze miały pochodzić z dotacji celowej.

Umowa w wyłonionym w przetargu wykonawcą przetargu zostanie podpisana w terminie minimum 5 dni od podpisania umowy.

Więcej informacji o przetargu na stronie  http://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//inf_o_wyb.pdf

Rzeźby Johanna Chrisostomusa Redlera dekorujące rezydencję Potockich w Radzyniu stanowią ewenement w skali europejskiej i najcenniejszy element zespołu pałacowo-parkowego. Są jedynym tak kompletnie zachowanym zespołem rzeźbiarskim tego artysty. Ich autor był jedną z najwybitniejszych i najbardziej twórczych postaci w dziedzinie rzeźby swej epoki. W przypadku radzyńskiego kompleksu ważne jest  nie tylko to, iż poszczególne rzeźby prezentują wysoki poziom artystyczny. Warto zwrócić uwagę, że cały zespół tworzy jedność ideowo-artystyczną, mającą za zadanie gloryfikację rodów właścicieli, zasług i męstwa przodków, podkreślenie ich szczególnej pozycji społecznej, ukazanie rezydencji jako gniazda cnót, aspiracji artystycznych właścicieli oraz wielkiej miłości łączącej małżonków Eustachego i Mariannę  Potockich.

Wieża bramna skrzydła zachodniego (od strony miasta) uzyskała najbogatszą w całym zespole dekorację, tu skupiły się wszystkie wątki, jakie znajdziemy w bogatej ornamentyce pałacu.
Nad przelotem bramy umieszczona została kompozycja heraldyczna z herbami: Potockich (Pilawa, czyli krzyż  dwuipółramienny) oraz Kątskich (Brochwicz - skaczący jeleń). Nad nimi widnieje ścianka rocaille'owa, na której umieszczona została otwarta korona. Kompozycję uzupełniają dwa putta (postaci dziecięce), girlandy z liści dębu, gałąź palmowa oraz elementy militarne – lufa armaty i sztandar.
Po obu stronach kompozycji heraldycznej, nad pilastrami (występy w murze w formie płaskich kolumn) znajdują się  dekoracje narożne (tzw. akroteriony) o charakterze militarnym. Od północy jest to kask z pióropuszem i sztandar oparty o pień drzewa, od południa – bęben wojskowy i sztandar.
Nad bramą zachodnią mamy też dwie postacie kobiet stanowiących personifikacje Architektury Cywilnej – od północy i Architektury Wojskowej ( od południa).
Wieża na narożach ma dekoracje w formie panopliów (złożonych z elementów broni i uzbrojenia ochronnego). Są tam kaski, kirysy (napierśniki) szyszaki, rycerskie i ratajskie, antyczne kaski z pióropuszem, gałęzie palmowe.
Od strony dziedzińca  główną dekorację tworzą dwie grupy Herkulesa. Ze strony zachodniej jest to scena walki z mitycznego herosa z Cerberem, z prawej – z Hydrą. (Od razu trzeba dodać, że po przeciwnej stronie dziedzińca, nad bramą wschodnią mamy dwie kolejne grupy z Herkulesem Z lewej strony jest to "Herkules walczący z Lwem Nemejskim", a z prawej – "Herkules walczący  z Bykiem Kreteńskim").