Dowóz i dofinansowanie dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół (przedszkoli, ośrodków)Zarządzeniem Nr 64 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie dowozu i dofinansowania dojazdu dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Radzyń Podlaski do szkół (przedszkoli, ośrodków) został wprowadzony "Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Radzyń Podlaski do szkół (przedszkoli, ośrodków), będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


Wnioski w przedmiotowej sprawie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, (I piętro) w terminie do 30 czerwca 2015 r.
 
Treść zarządzenia wraz z regulaminem, wzorem wniosku, wzorami umów i oświadczeniem  [POBIERZ]