Obchody 25 lat Samorządności - odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 25-lecie reaktywowania samorządów w Polsce odbyło się w środę 27 maja w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń. Poświęcenia dokonał sufragan siedlecki ks. Bp Piotr Sawczuk.
- Reforma samorządowa była najlepiej zrealizowaną reformą w wolnej Polsce po roku 1990 - podkreślił wstępie burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek.

W uroczystości uczestniczyli także m.in. dziekan dekanatu radzyńskiego kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy ks. prał. Roman Wiszniewski, proboszcz parafii Świętej Trójcy ks. kan. Andrzej Kieliszek, ks. Henryk Och - proboszcz parafii pw. Świętej Anny.
Rolę gospodarzy pełnili burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek oraz wójt Gminy Radzyń Wiesław Mazurek, a także przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski oraz przewodnicząca Rady Gminy Anna Grochoła, na odsłonięcie przybyli: członkowie delegacji z Węgier, samorządowcy byłych i obecnej kadencji, pracownicy samorządowi.

Historię przygotowań do uroczystości przedstawił Adam Adamski - przewodniczący społecznego komitetu organizacyjnego obchodów 25-lecia reaktywowania samorządu.
Do komitetu, który zawiązał się na początku roku zaproszeni zostali wszyscy chętni, weszli w jego skład: burmistrz Jerzy Rębek, wójt Wiesław Mazurek, byli przewodniczący Rady Miasta: Jacek Woźniak i Tadeusz Pietras, a także obecny przewodniczący  Adam Adamski, wieloletni sekretarz Miasta Kazimierz Szynkaruk, radny Jakub Jakubowski, który zaprojektował tablicę.
Odsłonięcia tablicy dokonali burmistrz Jerzy Rębek oraz wójt Wiesław Mazurek w asyście przewodniczących rady Miasta i Gminy Adama Adamskiego oraz Anny Grochoły.
Na tablicy umieszczone zostały słowa prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wypowiedziane podczas obchodów 20-lecia reaktywowania samorządów: "Istotne jest, aby środowisko samorządowe dawało całemu polskiemu społeczeństwu, a także klasie politycznej, prawdziwy przykład najwyższych standardów w służbie publicznej."

Znalazł się tam również tytuł tablicy: 25 lat Samorządności - gdzie ostatnie słowo zostało wystylizowane na logo "Solidarności". Do tego faktu nawiązał bp Piotr Sawczuk:- Samorządność jest owocem, plonem i dziedzictwem tego, co NSZZ "Solidarność" miał w sferze idei - powiedział sufragan siedlecki i wezwał:- Trzeba się modlić, by społecznicy, którym ogół społeczeństwa powierzył władzę nad sobą, stawali na wysokości zadania, kierowali się prawym, dobrze ukształtowanym sumieniem; by wszystkie sprawy prowadzili w dobrym kierunku, by ludziom żyło się lepiej, a lepsze życie nie kojarzyło się tylko ze standardem materialnym; żeby wartości nadrzędne przyświecały wszystkim zaangażowanym w samorządność.
Uroczystość zakończył wójt Wiesław Mazurek.- Ile dobrego się wydarzyło przez ostatnie 25 lat! Zawdzięczamy to Bogu, kapłanom, społecznikom, radnym i sołtysom - mówił włodarz Gminy Radzyń. Na ręce biskupa złożył kwiaty i podziękowania kapłanom: ks. prał. Romanowi Wiszniewskiemu, ks. Andrzejowi Kieliszkowi oraz ks. Henrykowi Ochowi za stałe wsparcie duchowe, modlitwę, poświęcanie obiektów wybudowanych  przez samorządy. Słowa wdzięczności skierował także do radnych, przewodniczących rad, sołtysów oraz wszystkich mieszkańców miasta i gminy.

Kolejnym punktem obchodów 25-lecia reaktywowania samorządności była uroczysta sesja Rady Miasta, która odbyła się 28 maja w sali widowiskowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury.


Zdjęcia: Karol Niewęgłowski