Delegacja samorządowców z Miasta Egyek na Węgrzech z wizytą w Radzyniu Podlaskim Delegacja samorządu partnerskiego Miasta Egyek na Węgrzech przebywa w dniach 26-30 maja z wizytą w Radzyniu Podlaskim. Goście biorą udział w uroczystych obchodach 25 lat Samorządności w Polsce. Węgrzy przekazali na ręce burmistrza Radzynia zaproszenie dla polskiej delegacji na Dni Egyeku, które odbędą się w dniach 25 - 29 czerwca.

W skład węgierskiej delegacji wchodzą: burmistrz Miasta Egyek Dr Attila Miluczky, burmistrz Miasta Tiszacsege Sandor Szilagyi, Klara Baloghne Englert - członek delegacji oraz tłumacz Miklos Karsay.

Oficjalna część wizyty rozpoczęła się w środę 27 maja od spotkania z Burmistrzem Miasta Radzyń Jerzym Rębkiem w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Ze strony polskiej w spotkaniu brali udział także wiceburmistrz Tomasz Stephan, przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski, wójt Gminy Radzyń Wiesław Mazurek oraz Grzegorz Szram - dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji a także Piotr Sławecki - naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju.

W trakcie rozmowy w ratuszu poruszono wiele tematów interesujących obie strony, m.in. porównywano systemy administracyjne w Polsce i na Węgrzech, mówiono funkcjonowaniu i o problemach finansowych samorządów, sposobach rozwiązywania niektórych problemów, np. bezrobocia.
Burmistrz Jerzy Rębek zaznaczył, że po raz pierwszy uczestniczy w spotkaniu z delegacją partnerskiego miasta Egyek, choć jako poseł interesował się współpracą obu miast. - Partnerstwo z miastem węgierskim jest miło odbierane przez mieszkańców Radzynia - podkreślił włodarz miasta. Wymienił obszary współpracy, do których należą m.in. ochrona przeciwpożarowa, kultura, wymiana młodzieży.-  Liczę na to, że współpraca będzie się rozwijała.
Również wójt Wiesław Mazurek zaznaczył, że choć pełni swą funkcję  drugą kadencję, spotyka się z delegacją węgierską po raz pierwszy. - Jestem dumny, że mogę się z Państwem spotkać. Jest szansa, żebyśmy się wzajemnie od siebie uczyli, poznając rozwiązania gospodarcze, sposoby pomnażania budżetu i zaspokajania potrzeb społecznych - powiedział włodarz gminy Radzyń.
Burmistrz Miasta Egyek Attila Miluczki podkreślił, że jest w Radzyniu po raz czwarty, drugi raz jako burmistrz Egyeku. Miasto to liczy ok. 5,5 tys. mieszkańców, jest trzykrotnie mniejsze od Radzynia, dlatego  do współpracy  zaprosił burmistrza sąsiedniego, oddalonego o 12 km miasta Tiszacsege. Jest nim Sandor Szilagyi, który był już w Polsce przed 20 laty.
Oba miasta współpracują ze sobą na co dzień. Leżą w pobliżu Balatonu, po przeciwnych stronach rzeki Cisy, która charakteryzuje się malowniczymi starorzeczami, rozlewiskami, tworzącymi sztuczne jeziora. Dzięki nim Tiszacsege słynie jako raj dla wędkarzy i kajakarzy oraz miłośników ptaków, gdyż znajduje się tam słynny na całym ptasi rezerwat. Stąd przybywają tu liczni turyści nie tylko w Węgier, szczególnie ze stołecznego Budapesztu, ale i z całej Europy, także z Polski.
Goście z Węgier interesowali się polskim systemem administracyjnym, trybem wyborczym, podziałem kompetencji, niezrozumiała dla nich okazała się rola powiatów, pytali o relacje między wójtami, burmistrzami a starostami. Wymieniano informacje na temat finansowania zadań samorządów.
Włodarze dwóch węgierskich miast opowiedzieli m.in. o walce z bezrobociem. W Egyeku sięga ono ok. 19%, ale dzięki rządowemu projektowi udało się znaleźć pracę dla 500 mieszkańców Egyeku - obniżyć bezrobocie do 6%. Wraz z bezrobociem zdecydowanie zmalała przestępczość.
Jak rozwiązuje się ten problem na Węgrzech?- W poprzednim okresie kto dostawał zasiłek, nie mógł pracować, bo zasiłek tracił. Obecnie, gdy zrezygnuje z zasiłku socjalnego, dostaje 2 razy więcej pieniędzy, ale za to ma obowiązek wykonywania pracy 8 godzin na rzecz miasta. To ma dla tych osób i całej społeczności znaczenie psychologiczne i społeczne. Te osoby mają obowiązki, zagospodarowany czas, czują się potrzebni, wspierają rodziny - wyjaśniał burmistrz Egyeku Attila Miluczky. Część z tych osób stworzyło brygady budowlane, inni produkują prefabrykaty, zajmują się ogrodnictwem i szkółkarstwem, jeszcze inni koronkarstwem. Kilka osób pracuje w Ochronie Obywatelskiej, część w straży pożarnej. Pozostali zbierają śmieci w mieście, likwidują nielegalne wysypiska. W jaki sposób można tak zagospodarować bezrobotnych? Burmistrz tworzy projekt, dostaje na to dotacje, które pokrywają koszty w 95%, 5% dopłacają samorządy. Pieniądze przeznaczane są na płace - 20% na rozwój projektu. Za całość odpowiedzialność ponosi burmistrz.

Węgierscy goście 27 maja wzięli udział w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy w holu Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, a 28 maja uczestniczyli w uroczystej sesji Rady Miasta z okazji jubileuszu 25 lat Samorządności. Przy okazji wizyty zwiedzili miasto, w tym Pałac Potockich, pływalnię AQUA - MIŚ oraz Państwową Szkołę Muzyczną, gdzie wzięli udział w koncercie przygotowanym przez uczniów I roku z okazji Dnia Matki. W programie pobytu w Radzyniu znalazły się również wizyty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w Spółdzielczej Mleczarni "Spomlek".