mkidnList z wyrazami uznania za dotychczasowe działania Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Jerzego Rębka i samorządu Miasta Radzyń Podlaski na rzecz restauracji zagospodarowania Pałacu Potockich nadesłała Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Podsekretarz Stanu dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin.

"Chciałabym wyrazić uznanie dla prowadzonych przez Pana działań...Czynione przez radzyński samorząd starania (...) nawiązują do najlepszych tradycji tego miejsca" - napisała Minister KiDN, wyrażając jednocześnie swoje poparcie dla inicjatyw służących poprawie stanu wyjątkowego radzyńskiego zabytku. Całość listu poniżej.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podsekretarz Stanu
dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin

Warszawa, 28 listopada 2017 r.

 

Pan

Jerzy Rębek

Burmistrz Radzynia Podlaskiego

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

nawiązując do naszego spotkania, chciałabym wyrazić uznanie dla prowadzonych przez Pana działań mających na celu restaurację i zagospodarowanie perły lubelskiej architektury, jaką stanowi Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim.

Czynione przez radzyński samorząd, od przejęcia na własność pałacu w 2015 r., starania na rzecz przywrócenia mu dawnego blasku, polegające na konserwacji a także adaptacji wnętrz na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej i edukacyjnej, nawiązują do najlepszych tradycji tego miejsca.

Późnobarokowy pałac w obecnym kształcie powstał w wyniku przebudowy w latach 1750 - 1759, na zlecenie generała Eustachego Potockiego. Zaangażowanie w realizację projektu takich nazwisk jak: architekta królewskiego Jakuba Fontany, malarza Jana Bogumiła Plerscha, rzeźbiarza Jana Chryzostoma Redlera wskazuje, że było to jedno z najbardziej imponujących założeń architektonicznych połowy XVIII w. na ziemiach ówczesnej Rzeczypospolitej. Wkrótce po przebudowie pałac stał się tętniącym życiem ośrodkiem intelektualnym. Gościli tutaj: biskup Ignacy Krasicki, ksiądz Stanisław Konarski. W pałacu wychowywali się: Ignacy Potocki a także Stanisław Kostka Potocki. Do tej, najznakomitszej cząstki historii miejsca nawiązują plany umieszczenia w pałacu siedziby archiwum państwowego. Realizacja tej inicjatywy jest szansą dla rozwoju świadomości historycznej mieszkańców, jak również dla ożywienia intelektualnego klimatu regionu.

Losy kolejnego mieszkańca radzyńskiego pałacu wiążą się z projektem rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej. Dworskim kapelmistrzem a także nauczycielem muzyki młodych Potockich był Feliks Lipiński, ojciec jednego z najwybitniejszych polskich skrzypków i kompozytorów, Karola Lipińskiego, który właśnie tutaj przyszedł na świat. W radzyńskich murach Karol Lipiński podejmował, pod okiem rodzica, pierwsze próby artystyczne. Rozwój muzyczny młodych talentów województw: lubelskiego i podlaskiego nie znajdzie chyba lepszego miejsca od dawnej siedziby rodu Potockich.

Reasumując, pragnę podkreślić moje poparcie dla inicjatyw służących poprawie stanu tak wartościowego pod względem historycznym i artystycznym obiektu jak kompleks pałacowy w Radzyniu Podlaskim. Zarazem uważam za nieodzowną część projektu rewitalizacji, proponowaną na adaptację nowych przestrzeni na potrzeby różnorodnej działalności kulturalnej.