fundusze europejskie 2021 2027Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zachęca wszystkich zainteresowanych, do wzięcia udziału w Dniach Otwartych. Skierowane są one tylko i wyłącznie do potencjalnych wnioskodawców konkursu w ramach Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie.

Jeżeli planują Państwo tworzenie nowych, rozbudowę istniejących miejsc atrakcyjnych turystycznie poprzez roboty budowlane, modernizację, wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, m.in. infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, mola, przystanie wodne, bulwary, ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne i dydaktyczne, promenady) to mają Państwo doskonałą możliwość na zrealizowanie powyższych zamierzeń korzystając z dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

W celu uzyskania szczegółowych informacji Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa na indywidualne konsultacje podczas, których dowiedzą się Państwo jak można skorzystać z dofinansowania na wyżej wymienione inwestycje.

Kto może wziąć udział?

Dni Otwarte dla potencjalnych wnioskodawców naboru organizowanego w ramach Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie:

- Jednostki samorządu terytorialnego,
-Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
- Partnerstwa publiczno – prywatne,
- Lasy Państwowe parki narodowe i krajobrazowe,
- Straż pożarna,
- Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
- Kościoły i związki wyznaniowe, osoby prawne kościołów i związków Wyznaniowych,
- Organizacje pozarządowe,
- Podmioty ekonomii społecznej.

Ważne! Dni Otwarte dedykowane są wyłącznie dla potencjalnych wnioskodawców naboru w ramach Działania 7.10.

Cel spotkania

Przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowego aplikowania o środki w ramach naboru. Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu: + 48 81 478 14 60/ 81 4781 397 do dnia 9 kwietnia 2024 r. od godziny 8.00 do godziny 15.00.

Zgłaszając się na Dni Otwarte należy mieć na uwadze, że przedmiotem zapytań mogą być tylko tematy o charakterze ogólnym dotyczącym Regulaminu, natomiast nie mogą być to konkretne zapisy czy rozwiązania zastosowane w danym projekcie, a odpowiedź pracownika nie jest równoznaczna z wynikiem oceny projektu.

Termin Dni Otwartych:
10.04.2024 r od godziny 9:00 do godziny 14:00. Sala Konferencyjna I piętro, ul. Stefczyka 3b, Lublin.