urzad miasta15 stycznia miejska komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs i dokonała podziału środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki. Niezmiennie największą dotację z zakresu sportu otrzymał klub Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski zaś z dziedziny kultury Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego.

W budżecie miejskim na 2024 rok przeznaczono na te cele łącznie 407 300 zł, które rozdzielono między 33 podmioty.

Na kulturę, sztukę ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zarezerwowano 57 300 złotych. Do konkursu stanęło 14 podmiotów, wszystkie otrzymały pozytywną opinię komisji.

Do konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki wpłynęło 19 ofert spełniających wymogi formalne i te oferty uzyskały pozytywną opinię komisji do udzielenia wsparcia finansowego na realizację zgłoszonych zadań. Komisja w składzie: Sławomir Lipski (przewodniczący), Tomasz Młynarczyk (członek) oraz Robert Targoński (członek) rozdysponowała 350 000 zł.

Protokół z oceny ofert w otwartym konkursie na realizację działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa
Protokół z oceny ofert w otwartym konkursie na realizację działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego