ambasador23Do 5 stycznia 2024 roku można zgłaszać kandydatów do jubileuszowej XXV edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego za rok 2023. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest przez Województwo Lubelskie osobom, instytucjom i firmom, które w ciągu minionego roku wniosły szczególny wkład w promocję regionu w kraju i za granicą. Laureatów poznamy w I półroczu 2024 roku podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

– Tytuł Ambasadora to wyraz naszej wdzięczności za promowanie regionu na arenie krajowej i międzynarodowej. Doceniamy osiągnięte sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe, gospodarcze oraz w działalności społecznej – wyjaśnia w przesłanym piśmie Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Województwo Lubelskie ma już 79 Ambasadorów. Ten tytuł przyznawany jest od 1999 roku w trzech kategoriach – osoba, instytucja i firma. Podstawowym kryterium wyboru laureatów jest przede wszystkim wnoszenie wkładu w promocję Województwa Lubelskiego. Wśród nagrodzonych w poprzednich latach są m.in.: Budka Suflera, Anna Dąbrowska, Krzysztof Cugowski, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Zakłady Azotowe Puławy S.A., Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak. Od kilku lat przyznawane są również tytuły Specjalnych Ambasadorów Województwa Lubelskiego, którymi zostały wyróżnione m.in. wybitne lubelskie sportsmenki reprezentujące region i Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio – Małgorzata Hołub-Kowalik, Malwina Kopron i Aleksandra Mirosław. Specjalnym Ambasadorem został też najwybitniejszy polski siatkarz i mistrz olimpijski Tomasz Wójtowicz.

Prawo zgłaszania kandydatur mają jednostki samorządu terytorialnego (rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu Ambasador Województwa Lubelskiego powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji lub firmy, datę założenia (w przypadku firmy, instytucji) oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna). Wyróżnieni honorowym tytułem Ambasadora Województwa Lubelskiego za rok 2023 otrzymają pamiątkowe statuetki podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w I półroczu 2024 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Więcej na temat konkursu wraz z wymaganymi formularzami dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego.