krewmW Światowym Dniu Krwiodawcy pragnę złożyć wyrazy szczerej wdzięczności i głębokiego szacunku Krwiodawcom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w ideę dobrowolnego i bezinteresownego dzielenia się cennym darem życia z innymi. Dzięki pomocy Honorowych Dawców Krwi wielu chorych może odzyskiwać zdrowie, często także zachować życie.

Można śmiało powiedzieć, że krew jest najcenniejszą substancją w organizmie człowieka, bez niej nie jesteśmy w stanie funkcjonować. To także wyjątkowy, wspaniały lek, którego źródłem pozyskiwania może być tylko człowiek ofiarujący go potrzebującym w bezinteresownym darze. Dlatego wszystkim Krwiodawcom - ludziom o wielkich sercach, którzy dają cząstkę siebie, by ratować innych, składam najserdeczniejsze podziękowania wraz z życzeniami satysfakcji oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Jako Burmistrz Radzynia Podlaskiego pragnę w sposób szczególny wyrazić satysfakcję i słowa uznania dla wszystkich osób zaangażowanych w propagowanie i realizację wspaniałej idei honorowego krwiodawstwa w naszym mieście, a zrzeszonych w prężnie działającym Klubie Honorowych Dawców Krwi im. Eugeniusza Kaznowskiego.

                                                               Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
                                                                          Jerzy Rębek