dyrektorzy przedszkoliKomisja konkursowa rozstrzygnęła ogłoszone niedawno konkursy na dyrektorów przedszkoli miejskich. Pokierują nimi: w Przedszkolu Miejskim nr 1 bez zmian - Anna Niewęgłowska, Przedszkole Miejskie nr 2 -  Iwona Wysokińska i Przedszkole Miejskie nr 3 - Wioleta Chmielarz. Kadencja nowo powołanych Pań rozpocznie się 1 września br. i potrwa przez okres 5 lat szkolnych do 31 sierpnia 2028 roku.