odśnież9mW związku z drastycznymi podwyżkami cen, w Urzędzie Miasta oszacowano koszty zimowego utrzymania dróg. Z powodu dwukrotnej zwyżki cen soli przemysłowej oceniono, że koszt jednorazowego posypania ulic Radzynia solą kosztowałby ok. 25 000 zł, podczas gdy w ubiegłym roku było to 15 tys. zł. Koszt zimowego dyżuru pracownika PUK wzrósł z 2,5 do 3,1 tys. zł.

W przypadku zimy obfitującej w opady śniegu, odśnieżanie ulic może być wielkim obciążeniem dla budżetu miasta. W związku z tym rozważano alternatywne rozwiązania i padła propozycja, by ulice były posypywane nie sama solą, ale mieszanką soli z piaskiem. Wyjątek będą stanowiły skrzyżowania, gdzie będzie sypana sama sól. Prawdopodobnie solą będzie posypywana zbudowana z kostki ul. Jana Pawła II, gdyż taka powierzchnia wymaga posypywania samą solą, ponieważ w innym przypadku pozostaje śliska, jest również trudniejsza do oczyszczania z piasku.
Te zmiany pozwolą utrzymać przewidywany koszt zimowego utrzymania ulic na zeszłorocznym poziomie. Miasto pragnie zasygnalizować, uprzedzić mieszkańców - użytkowników pojazdów jak i pieszych oraz prosić o wyrozumiałość i ostrożność, gdyż w przypadku powtarzających się, częstych i obfitych opadów śniegu powierzchnie ulic mogą nie być czarne.