mops2Szanowni Państwo! Dzień Pracownika Socjalnego to obchodzone 21 listopada święto wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych. Z tej  okazji pragnę wyrazić Państwu uznanie i serdecznie podziękować za trud niesienia pomocy społecznej. Codziennie angażujecie się Państwo w pracę na rzecz człowieka znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej, mierzącego się z przeciwnościami losu, potrzebującego różnego rodzaju pomocy, wspieracie rodziny.

Państwa odpowiedzialna praca wymaga profesjonalizmu, a także wiele empatii, ofiarności, ciepła i taktu. W realizacji swych zadań napotykacie wiele trudności, a mimo to każdego dnia na nowo podejmujecie walkę o tych, którzy potrzebują wsparcia. Dzięki Państwa pomocy ludzie odzyskują wiarę w drugiego człowieka i lepsze jutro.
Szczególnie trudne jest pełnienie Waszej misji obecnie, w czasie zagrożenia agresją Rosji na Ukrainę i wywołanych tym sytuacji kryzysowych, przez co krąg potrzebujących pomocy się powiększa.
Życzę wytrwałości w pracy, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, aby świadczone każdego dnia dobro na rzecz człowieka w potrzebie wracało do Panstwa ze zdwojoną siłą.

                                                                                                       Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski  .                                                                                                                                                                                                                                             Jerzy Rębek