Odpady budowlane powstają podczas budowy, demontażu i prac remontowych, przeprowadzanych w naszych mieszkaniach, stanowią cenny surowiec wtórny. Głównym składnikiem odpadów budowlanych jest gruz betonowy, ceglany i ceramiczny. Materiały te po prostym przetworzeniu stanowią pełnowartościowe kruszywo budowlane, mogące znaleźć zastosowanie zarówno przy produkcji materiałów i elementów budowlanych, jak i podczas budowy obiektów budowlanych i dróg.

Zgodnie z założeniami nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe jako odpady komunalne, gdy pochodzą z prac remontowo-budowlanych przeprowadzanych samodzielnie w gospodarstwie domowym. Natomiast jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz na swój koszt. Jeśli właściciel nieruchomości sam dokonuje remontu, usunięcie powstałych odpadów odbywa się poprzez dostarczenie przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady budowlane mogą przywozić wyłącznie mieszkańcy Radzynia Podlaskiego:

- zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 200 kg rocznie z danej nieruchomości - bez ponoszenia dodatkowych opłat;

- zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe ponad limit 200 kg rocznie z danej nieruchomości - 1 000 zł za 1 tonę (1 zł za każdy 1 kg);

- czysty gruz- bez ograniczeń i ponoszenia dodatkowych opłat.

 

PSZOK znajduje się przy ul. Kockiej 25 w Radzyniu Podlaskim, na terenie bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.z o.o. (PUK).