img 831621 marca br. burmistrz Jerzy Rębek jako przedstawiciel Miasta Radzyń Podlaski podpisał umowę z firmą „Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki” z siedzibą w Siedlcach, na wykonanie inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej w ulicy Chomiczewskiego w Radzyniu Podlaskim”.

Wykonawca wykona w/w zadanie inwestycyjne za kwotę 2 829 000,00 zł w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 21 marca 2026 r. Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę ulicy wraz z chodnikami po obu stronach jezdni. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz wodociągowa.
Realizacja zadania w znacznym stopniu przełoży się na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł.

IMG_8310
IMG_8311
IMG_8312
IMG_8313
IMG_8316
IMG_8320