partyzantowMiasto Radzyń Podlaski w dniu 22 września 2023 r. rozstrzygnęło przetarg na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim – II etap ”. W przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim, które zaoferowało wykonanie inwestycji za kwotę 662.018,34 zł.

Inwestycja obejmuję przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej oraz odtworzenie nawierzchni ulicy Partyzantów – na odcinku około 50 metrów, w kierunku zakładu dr Gerard. Wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego jest niezbędne do zapewnienia swobodnego dojazdu do zakładu dr Gerard przez ulicę Partyzantów w sytuacji kiedy Miasto rozpocznie w przyszłości modernizację dalszej części ulicy Partyzantów.

Inwestycja będzie finansowana w całości z budżetu Miasta. Termin wykonania inwestycji wynosi 60 dni od dnia podpisania umowy.