wojsko polskieJednogłośne poparcie inicjatywy utworzenia w Radzyniu Podlaskim jednostki wojskowej wyrazili radni Rady Miasta na nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 21 kwietnia. Dziś jeszcze mieszkańcy miasta i powiatu mogą wesprzeć inicjatywę składając podpisy na listach jej poparcia. Podpisy są zbierane m.in. w Urzędzie Miasta (sala konferencyjna na parterze) oraz na placu Wolności - od godz. 10.00)

Uzasadnienie podjętej uchwały:

Samorząd miasta Radzyń Podlaski wyraża zdecydowane poparcie dla inicjatywy utworzenia w Radzyniu Podlaskim jednostki wojskowej.
W latach 1963-1985 w naszym mieście stacjonowała jednostka wojskowa stanowiąca część Lubelskiego Pułku Obrony Terytorialnej. Po jego likwidacji, w latach 90-tych obiekty wojskowe zostały przekazane Ochotniczym Hufcom Pracy, które do chwili obecnej funkcjonują w tym miejscu. Nie lekceważąc potrzeby istnienia ośrodków szkolno-wychowawczych OHP, zdecydowanie jednak opowiadamy się za utworzeniem jednostki wojskowej w tym miejscu.
Jest to tym bardziej uzasadnione, że istniejąca infrastruktura rozlokowana na powierzchni ponad 9 hektarów jest własnością Skarbu Państwa. Obecnie na tym terenie znajdują się obiekty kubaturowe o łącznej powierzchni ponad 6000 m2. W przeważającej części są to obiekty po jednostce wojskowej, będące w bardzo dobrym stanie technicznym.
Ze względu na obecną sytuację międzynarodową, a szczególnie ciągłe i realne zagrożenie ze strony Rosji, uważamy, że Radzyń Podlaski jest bardzo dobrą lokalizacją dla jednostki wojskowej.
Znajdujemy się w odległości ok. 70 km od granicy polsko-białoruskiej przy drodze krajowej nr 63 w kierunku przejścia granicznego w Sławatyczach. Przez nasze miasto przebiega droga krajowa nr 19, a niebawem już S19. Ten układ komunikacyjny zapewnia nam bardzo dobrą komunikację z całym Krajem. Niezwykle ważnym czynnikiem przemawiającym za tą lokalizacją jest sąsiedztwo podobnej wielkości miast takich jak Międzyrzec Podlaski, Łuków, Parczew i Lubartów. Wszystkie te miasta są ze sobą bardzo dobrze skomunikowane.
Obecność jednostki wojskowej na naszym terenie zapewni nam nie tylko poczucie bezpieczeństwa ale będzie miało również ogromny wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych wśród całego społeczeństwa, a szczególnie młodego pokolenia. Nie bez znaczenia jest również fakt, że wojsko jest bardzo dużym zakładem pracy, który niezwykle korzystnie może wpłynąć na rozwój naszego miasta i całego subregionu. Jest to z pewnością oczekiwaniem dziesiątek tysięcy mieszkańców naszego powiatu i powiatów sąsiednich. Postulat, jaki prezentujemy, wypływa z troski o nasze bezpieczeństwo, a równocześnie - o rozwój naszego regionu.