wojsko polskieBurmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek, zwraca się do wszystkich mieszkańców miasta o poparcie idei, by w Maryninie ponownie stacjonowała jednostka wojskowa.

- Wspólnie ze starostą radzyńskim postanowiliśmy złożyć wniosek do Ministra Obrony Narodowej o reaktywację jednostki wojskowej w Maryninie. W latach 1963 – 1985 stacjonowała tam jednostka wojskowa stanowiąca część Lubelskiego Pułku Obrony Terytorialnej. Powrót jednostki na nasz teren zapewni nam nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale także stworzy nowe miejsca pracy - wyjaśnia włodarz.
Złożenia podpisu pod wnioskiem można dokonać codziennie do piątku (21.04) w sekretariacie Urzędu Miasta w godzinach jego funkcjonowania tj. od 7:30 do 15:30.