bohaterowPod koniec kwietnia rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Partyzantów. Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek zwraca się do Mieszkańców i innych osób korzystających z tej ulicy o wyrozumiałość i cierpliwość w trakcie realizacji tej dużej, złożonej, ale niezbędnej inwestycji. Treść pisma poniżej.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy ulicy Partyzantów!

Pragnę Państwa poinformować, że przed końcem kwietnia 2023 r. rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy Partyzantów. Gruntownemu remontowi poddane będą wszystkie sieci infrastruktury podziemnej tj. kanalizacja sanitarna, magistrala wodociągowa, kanalizacja deszczowa, a także zostanie odbudowana cała nawierzchnia ulicy. Głównym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim. Realizacja tej inwestycji będzie się wiązała z utrudnieniami polegającymi na czasowym ograniczeniu dostępu do Państwa posesji. Prace ziemne będą realizowane etapami i tak też będzie udostępniany sukcesywnie dostęp do Państwa posesji. Zastępcza droga dojazdowa będzie przebiegała ul. Parkową i dalej drogą „nad zalewem” aż do ul. Partyzantów. Dojazd będzie oczywiście możliwy również ul. Leśną. Informuję Państwa także o tym, że ruch pojazdów ciężarowych do firmy cukierniczej Dr Gerard będzie się odbywał ul. Parkową i dalej przez teren zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego BIMIZ. Zwracam się zatem do Państwa, mieszkańców ul. Partyzantów i ul. Parkowej z gorącą prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla naszych działań. Nie możemy zwlekać z realizacją tej inwestycji ze względu na pilną potrzebę przebudowy całej infrastruktury tej ulicy, ale również możliwości finansowe jakie zostały nam dane przez program rządowy Polski Ład.

Z wyrazami szacunku
Jerzy Rębek
Burmistrz Radzynia Podlaskiego