p1010382W dniu 555. rocznicy uzyskania przez Radzyń praw miejskich - 31 marca 2023 r. w Radzyńskim Ośrodku Kultury odbyła się Młodzieżowa Sesja Popularnonaukowa zatytułowana "Wielka historia małego miasta". W trakcie spotkania Burmistrz wręczył Jerzemu Chromikowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Radzyń Podlaski. Odbyła się też promocja albumu: "Radzyń Podlaski - niezwykłe zwykłe zdjęcia". Konferencję uświetniły występy Anny Pastor, której akompaniował Piotr Żukowski. Spotkanie poprowadził dyrektor ROK – Robert Mazurek.

Na otwarcie głos zabrał Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek. Włodarz podkreślił, że „jubileusz 555-lecia uzyskania przez Radzyń praw miejskich jest okazją do przypomnienia, że nasze małe miasto miało niezwykle barwną, ciekawą, czasem dramatyczną historię, a jego właściciele i mieszkańcy odgrywali ważną rolę w historii Rzeczypospolitej w kolejnych epokach jej dziejów”.
Zaznaczył również, że dziedzictwo naszego miasta „jest naszą dumą, ale i zobowiązaniem, by tę przeszłość znać i szanować; aby troszczyć się o jej duchowe i materialne dziedzictwo, a także o warunki życia mieszkańców we współczesnym Radzyniu i zapewnić mu podstawy rozwoju w przyszłości” (całość przemówienia w załączniku).
Następnie odbyło się wręczenie tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Radzyń Podlaski Jerzemu Chromikowi (osobny artykuł).
W ramach konferencji wykłady wygłosili:
Izabela Ciężka II LO ZSP ”Z Wersalu do Radzynia – historia rezydencji magnackiej” (przygotowana przez Katarzynę Mackiewicz), Wiktoria Walaszek I LO „Przebieg Powstania Styczniowego w powiecie radzyńskim. Rola kobiet” (przygotowana przez Ewę Skrzypczak), Jakub Dobosz II LO ZSP „Historia szkolnictwa zawodowego w Radzyniu Podlaskim” (przygotowany przez Teresę Filipczuk) i Wojciech Magier I LO „Radzyńscy twórcy Konstytucji 3. maja” (przygotowany przez Jacka Woźniaka).

Do treści i formy prezentacji wykładów nawiązali w swych wystąpieniach dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki Sławomir Adamiec, dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie Małgorzata Kiec i Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski

Sławomir Adamiec dyrektor generalny MEiN odczytał skierowany do uczestników konferencji list Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka.

- Pozostaję pod wrażeniem waszego zaangażowania na rzecz zgłębiania dziejów Radzynia Podlaskiego. Udział o dzisiejszej sesji jest dowodem ogromnej pasji do nauki, ale też świadomości własnych korzeni. Wasza wiedza ... budzi moje uznanie ogromną radość i nieskrywane poczucie dumy… Głęboko wierzę, że stanie się zachętą do doskonalenia zdobytych umiejętności i inspiracją dla mieszkańców miasta do odkrywania naszego dziedzictwa

Małgorzata Kiec dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie

Gratuluję uczniom, którzy prezentowali dorobek i historię Radzynia, szczególne nauczycielom oraz tym, dzięki którym ten pomysł się ziścił – dyrektorowi ROK. Jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem, które pozostanie w naszej pamięci. Jesteście olbrzymim skarbem. Pojawił się pomysł, żeby można było zaprezentować wykłady z konferencji w szkołach innych miast.
Przekazała pozdrowienia od Kurator Teresy Misiuk, która nie mogła przybyć na uroczystość.

Szczepan Niebrzegowski Starosta Radzyski

- Radzyń jest oczkiem w głowie Powiatu, tu bije jego serce. Liczę na dalszą ciągłą współpracę z władzami miasta, współpraca zawsze rodzi dobre owoce. Możecie na nas liczyć we wszelkich pomysłach dotyczących unowocześniania miasta, jego infrastruktury, mamy szereg pomysłów i wspólnych planów.
Włodarz nawiązał do konferencji przygotowanej i zaprezentowanej przez uczniów szkół ponadpodstawowych pod kierunkiem nauczycieli, w szczególności prelekcji o szkolnictwie zawodowym w Radzyniu.
Największym naszym skarbem jest młodzież. Powinniśmy inwestować w młodzież. Pierwszy starosta – Jerzy Kułak położył fundamenty pod gmach obecnej oświaty ponadpodstawowej w powiecie radzyńskim i od 25 lat trwa ciągła praca dla stworzenia struktury i bazy, z której jesteśmy dumni.
Budowa pełnego gmachu szkolnictwa zawodowego została ukończona. Jesteśmy po odbiorze ostatniego etapu budowy warsztatów. To jest dorobek tego miasta. Nie zatrzymujemy się: na biurku Ministra leżą kolejne wnioski. Przeszliśmy ocenę formalną wniosku na Branżowe Centrum Umiejętności w kierunku elektrycznym. Dzięki przychylności Ministra od jesieni w Radzyniu funkcjonuje filia Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych na kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Na biurku dyrektora leży wniosek dotyczący kolejnego kierunku – informatyka studia dzienne. Pomysł dobry, jeśli uzyskamy kierunek, będę spokojny o przyszłość, stabilność filii, bo z naborem na takim kierunku nie będzie kłopotów, mamy szereg klas w szkołach średnich o tym kierunku. Liczymy na przychylność.

P1010016
P1010018
P1010020
P1010021
P1010031
P1010032
P1010037
P1010052
P1010053
P1010055
P1010058
P1010065
P1010069
P1010084
P1010087
P1010090
P1010093
P1010100
P1010119
P1010120
P1010134
P1010139
P1010142
P1010146
P1010153
P1010155
P1010161
P1010165
P1010169
P1010170
P1010172
P1010174
P1010181
P1010190
P1010193
P1010195
P1010196
P1010200
P1010201
P1010202
P1010206
P1010218
P1010227
P1010234
P1010255
P1010259
P1010268
P1010276
P1010283
P1010289
P1010292
P1010298
P1010299
P1010300
P1010302
P1010303
P1010305
P1010307
P1010313
P1010318
P1010319
P1010322
P1010326
P1010335
P1010337
P1010349
P1010373
P1010375
P1010382
P1010384
P1010387
P1010388
P1010390
P1010396
P1010398
P1010402
P1010403
P1010411
P1010414