2023 03 18 15.05.13Do końca czerwca 2023 r. zakończony zostanie remont Pałacu Potockich. Jakie jest zaawansowanie prac, szczególnie wewnątrz obiektu? - o tym poniżej.

Wewnątrz korpusu głównego na ukończeniu jest wykonanie parkietów: są one cyklinowane i przygotowywane do olejowania. Wykonywane są wewnętrzne prace malarskie. Zakończono układanie terakoty i glazury w węzłach sanitarnych i zapleczu kawiarni.Trwa montaż osprzętu elektrycznego oraz armatury sanitarnej. Układane są kamienne okładziny schodów wewnętrznych. Jeszcze w tym miesiącu montowane będą drzwi wewnętrzne.

Praktycznie zakończono prace przy elewacjach i wystroju rzeźbiarskim korpusu głównego od strony południowej – dziedzińca głównego oraz skrzydła wschodniego. Ukończone są prace malarskie oraz renowacja zespołu rzeźb: kompozycji heraldycznych oraz rzeźb figuralnych (niewolnik kozacki) i panopliów. Na początku grudnia zainstalowano rzeźbę niewolnika-Turka, która została odtworzona, gdyż w czasie wojny zaginęła, pozostała z niej tylko noga z łańcuchem. Wykonano i zainstalowano rzeźby (putta) do alkierza wschodniego, zrekonstruowane w oparciu o przekazy ikonograficzne.

Przeprowadzony został remont muru oporowego zamykającego dziedziniec pałacu od strony południowej. Około 20 lat temu mur był remontowany, ale powierzchowne prace, nie przyniosły trwałego efektu. Okazało się, że stan muru jest dramatyczny, od strony dziedzińca trzeba było rozebrać jego koronę. Przeprowadzono uszczelnienie przez iniekcje - wstrzykiwanie substancji, która powstrzymuje wciąganie wilgoci, co zapewni dużą trwałość prac. Oprócz prac izolacyjnych wykonano nowe tynki renowacyjne i ułożono nowe zwieńczenia z piaskowca.

Na dziedzińcu zakończono układanie nawierzchni granitowych, niebawem wykonana będzie szutrowa nawierzchnia wjazdu przed brama południową oraz wykonane zostaną podłoża humusowe pod trawniki. Ustawione zostały stylowe latarnie. Wcześniej wykonano badania archeologiczne i położono instalacje podziemne.

Od stycznia trwa  remont fasady północnej (o tym w osobnym materiale). Wprawdzie fasada północna została wyremontowana w roku 2008, ale wymagała pilnego odnowienia. Wyremontowane zostały fragmenty elewacji wschodniej i południowej korpusu głównego, wraz z remontem kominów na dachu pałacu.

W wymienionych miejscach są układane tynki, wymiana jest stolarka okienna i drzwiowa, prowadzone są prace konserwatorskie związane z kamiennymi dekoracjami rzeźbiarskimi wieńczącymi elewację Pałacu.

Podczas prac odkryto malowidła na północnej ścianie wschodniego alkierza. Zostaną one zabezpieczone i zakonserwowane. Na dziedzińcu wschodniego alkierza zostanie utworzone lapidarium, będą tam eksponowane fragmenty rzeźb, które odnaleziono podczas wykopów archeologicznych.

Prace powinny zostać ukończone i odebrane do 30 czerwca 2023 r. Wykonane zostaną w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”, umowa o dofinansowanie nr RPLU.13.03.00-06-0001/20-00 zawarta z Województwem Lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, RPO WL na lata 2013-2020.

Przypomnijmy, że Miasto przygotowało projekt pod nazwą „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”. Umowa na jego realizację zawarta została w dniu 26 czerwca 2020 r. pomiędzy Województwem Lubelskim i Miastem Radzyń Podlaski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Projekt obejmuje swoim zakresem remont i przebudowę korpusu głównego pałacu, remont nieodnowionych jeszcze fragmentów elewacji oraz przebudowę dziedzińca i remont muru oporowego. Całkowita wartość projektu to 28 361 074,58 zł, natomiast dotacja udzielona na realizację zadania wynosi 21 532 062,82 zł. Zgodnie z umową zadanie powinno być zrealizowane do dnia 30.06.2023 r.

2023-03-18 15.05.13
2023-03-18 15.05.51
2023-03-18 15.06.30
2023-03-20 09.25.38
2023-03-20 09.26.28
2023-03-20 09.26.37
2023-03-20 09.26.44
2023-03-20 09.27.19
2023-03-20 09.27.33
2023-03-20 09.28.00
2023-03-20 09.28.34
2023-03-20 09.28.51
2023-03-20 09.29.52
2023-03-20 09.30.17
2023-03-20 09.30.47
2023-03-20 09.32.02
2023-03-20 09.33.07
2023-03-20 09.33.55
2023-03-20 09.34.42
2023-03-20 09.37.34
2023-03-20 09.38.11
2023-03-20 09.41.24
2023-03-20 09.43.27
IMG_20221018_162805_edit_1190060791830384
IMG_20221018_162807
IMG_20221018_162911
IMG_20221018_162931
IMG_20221018_162938
mury pał
P1010006
P1010018
P1010023
P1010034
P1013095
P1013108
P1013114
P1013128