fotowoltaikaRozpoczął się proces montowania instalacji fotowoltaicznych na budynkach miejskich: Urzędu Miasta oraz Szkół Podstawowych nr 1 i 2. Inwestycję realizuje firma RED ALERT Paweł Borzęcki z siedzibą w Lublinie, która wygrała przetarg na zamówienie pod nazwą: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Radzyniu Podlaskim”, uzyskując 100 punktów. RED ALERT zaproponował cenę 551 040 zł.

Zamawiający Miasto Radzyń Podlaski zamierzało na inwestycję przeznaczyć 800 000 zł.
Na konkurs wpłynęło aż 19 ofert, z czego jedna została wycofana, a 14 nie podlegało ocenie. Z pozostałych czterech trzy uzyskały ocenę między 83,271 a 87,733 punktów. Najwyższa oferta to 755 670,98 zł.

- Zamontowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej jest korzystne dla środowiska, ponieważ pozwala obniżyć zużycie energii elektrycznej z sieci na rzecz proekologicznej energii ze światła słonecznego, a także dla budżetu Miasta, ponieważ pozwoli na płacenie mniejszych rachunków za zużytą energię – wyjaśnia burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.
Warto podkreślić, że Miasto konsekwentnie wspiera działania proekologiczne. W 2021 r. zamontowano w ramach realizowanego przez miasto projektu „SŁONECZNY RADZYŃ” trzydzieści mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych.
W momencie pozyskania w przyszłości środków zewnętrznych, możliwe będzie wykonanie instalacji fotowoltaicznych na innych budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach będących własnością mieszkańców Naszego Miasta.