p1015754Uroczyste wciągnięcie biało-czerwonej flagi na maszt usytuowany na rondzie Żołnierzy WiN odbyło się 31 października. Wcześniej zostało podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski i Radzyńskim Ośrodkiem Kultury a Zrzeszeniem „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń Podlaski.

Znak tożsamości i dumy narodowej

Maszt na rondzie WiN stanął dzięki udziałowi Miasta Radzyń Podlaski w rządowym projekcie „Pod biało-czerwoną”. Jej cel określił Premier Mateusz Morawiecki w słowach: Niech maszty z biało-czerwoną rozsiane w całym kraju pokażą nasze przywiązanie do Polski, którą mamy nie tylko w sercu, ale chcemy się nią podzielić budując wspólnotę Rzeczypospolitej”. W całym kraju 1500 gmin zakwalifikowało się do projektu, w województwie lubelskim było to 180 gmin. Ponad 400 tys. osób w Polsce oddało swój głos na projekt „Pod biało-czerwoną”.

Liderem projektu w Radzyniu był dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury Robert Mazurek, który podczas uroczystości dziękował mieszkańcom Radzynia za poparcie inicjatywy i głosy na nią oddane. Aby Radzyń mógł wziąć udział w projekcie, potrzebnych było 100 głosów. - Mieszkańcy oddali ich wielokrotnie więcej – powiedział Robert Mazurek.
Maszt stanął na rondzie Żołnierzy WiN. - Jest to szczególne miejsce na drodze krajowej, panuje tu duży ruch. Maszt z biało-czerwoną flagą to będzie znak dla przejeżdżających tamtędy, że mieszkańcom Radzynia bliskie są wartości patriotyczne, dumni są z dziedzictwa narodowego – zaznaczył burmistrz Jerzy Rębek.

Zrzeszenie WiN Inspektorat Radzyń Podlaski z siedzibą w Izbie Pamięci „Warszawska 5a”

Wcześniej przed Izbą Pamięci „Warszawska 5a” zostało podpisane porozumienie między Miastem Radzyń Podlaski i Radzyńskim Ośrodkiem Kultury a Zrzeszeniem „Wolność i Niezawisłość” dotyczące nowej siedziby radzyńskiego Inspektoratu Rejonowego WiN oraz zacieśnienia współpracy. Miasto reprezentował Burmistrz Jerzy Rębek, ROK – dyrektor Robert Mazurek, a Zrzeszenie WiN – prezes Inspektoratu WiN w Radzyniu ppłk rez. dr Radosław Sałata – wójt gminy Borki. W wydarzeniu wziął udział także Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski.

Robert Mazurek podkreślił, że miejsce podpisania porozumienia nie jest przypadkowe – obok znajduje się budynek, w którym znajdował się areszt Gestapo a potem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie byli przetrzymywani żołnierze podziemia niepodległościowego formacji WiN, AK, NSZ, tu byli przesłuchiwani, torturowani, często mordowani.
Przypomniał ostatnie działania – już po przesiedleniu mieszkańców budynku do innych lokali i przeprowadzonym remoncie: 1 marca 2022 r. Miasto przekazało obiekt Radzyńskiemu Ośrodkowi Kultury, została w tym miejscu powołana Izba Pamięci „Warszawska 5a”. Celem placówki jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i upowszechnianie zbiorów w zakresie upamiętniania ofiar totalitaryzmów niemieckiego i sowieckiego. - Nieocenioną pomoc przy realizacji tych celów może wnieść Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń Podlaski, stąd porozumienie udostępniające pomieszczenia na siedzibę WiN. Dotyczy ono ponadto ściślejszej współpracy przy corocznej organizacji Dni Żołnierzy Wyklętych oraz innych inicjatywach: konkursach, wystawach mających na celu przybliżenie historii tego miejsca społeczeństwu miasta i powiatu Radzyń Podlaski.
- Owocem porozumienia będzie bliska i konkretna współpraca między Miastem Radzyń Podlaski, Radzyńskim Ośrodkiem Kultury oraz Inspektoratem Radzyń Podlaski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – podsumował Burmistrz Jerzy Rębek i dodał: - Jestem wdzięczny Panu Pułkownikowi Radosławowi Sałacie, że bardzo zaangażował się w rozwój inicjatywy ważnej nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również powiatu radzyńskiego i całej Lubelszczyzny. Wspólna realizacja wielu przedsięwzięć patriotycznych na pewno wzmocni przekaz płynący z tego miejsca. Jest to ważne szczególnie w obecnej sytuacji międzynarodowej, by Polacy znali prawdę o historii swego narodu i cenili wolność i niepodległość Ojczyzny.

Pułkownik Radosław Sałata wyrażał wdzięczność Burmistrzowi Radzynia i Dyrektorowi ROK za udostępnienie miejsca na siedzibę Inspektoratu WiN w ważnym i symbolicznym miejscu. Deklarował ściślejszą współpracę. - Mamy wiele pomysłów, które chcemy zrealizować. Będzie to łatwiejsze we działaniu wspólnym z Miastem Radzyń Podlaski i Radzyńskim Ośrodkiem Kultury.

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski gratulował inicjatywy, podkreślił wagę inicjatyw patriotycznych dla kształtowania postaw młodzieży. Nawiązując do aktualnej sytuacji na Ukrainie, zaznaczył, że tam ludzie giną w obronie wartości, które określa nazwa Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

P1015656
P1015662
P1015665
P1015672
P1015673
P1015677
P1015684
P1015701
P1015705
P1015716
P1015726
P1015731
P1015740
P1015742
P1015744
P1015746
P1015749
P1015754
P1015758
P1015759
P1015771
P1015786
P1015788
P1015792