PZeRiI mUroczyste spotkanie z okazji wypadających w październiku: Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz Europejskiego Dnia Seniora zostało zorganizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radzyniu. Wydarzenie odbyło się 23 października w Domu Ludowymi w Sitnie. Gościem spotkania był burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele kół PZERiI z: Czemiernik z przewodniczącą Barbarą Strzyżewską, Wohynia z Kazimierzem Brudkowskim oraz Kąkolewnicy z przewodniczącym Markiem Kowalskim, a także Miejskiego Klubu Seniora z Radzynia ze Stanisławem Wachnikiem oraz Stowarzyszenia „Radzyńskie Wrzosy” z przewodniczącą Haliną Mazur.
Jak zaznaczył na wstępie Kazimierz Zdziebłowski – przewodniczący radzyńskiego Oddziału PZERiI obchody Dnia Seniora mają na celu integrację seniorów, popularyzację ich udziału w życiu ekonomicznym i kulturalnym, ukazania ich roli w społeczeństwie.
Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek złożył seniorom życzenia jak najbardziej aktywnego i owocnego spędzania czasu „złotej jesieni” życia, w atmosferze życzliwości i zrozumienia. Wspominał takie właśnie spotkanie z Przewodniczącym radzyńskiego Oddziału PZERiI, które przebiegło przyjacielskiej, pełnej wzajemnego zrozumienia atmosferze, przyniosło wiele konstruktywnych wniosków. Potwierdził to Kazimierz Zdziebłowski.
Opiekun Miejskiego Klubu Seniora Stanisław Wachnik podkreślał bardzo dobrą współpracę z radzyńskim Oddziałem PZERiI i jej Przewodniczącym.
Podziękowania za pracę w PZERiI i życzenia oraz drobne upominki złożyli obecni na spotkaniu przedstawiciele kół Związku z powiatu radzyńskiego.
Na zakończenie części oficjalnej wybrzmiał Hymn Seniorów, a następnie rozpoczęła się część towarzyska.

Jesienią trzykrotnie obchodzone są święta „seniorskie”: 1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października - Europejski Dzień Seniora, a 20 listopada - Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkie te daty mają wspólny cel – zmianę społecznego postrzegania osób starszych i podejmowanie działań w celu zapewnienia im godnych warunków życia, a są to: walka z wykluczeniem, ułatwienie dostępu do opieki medycznej i zapewnienie dostępu do życia kulturalnego i społecznego.
Obecnie na świecie żyje ok. 600 mln osób powyżej 60 roku życia, demografowie przewidują że w 2050 będzie to ok. 2 mld, głównie w krajach rozwijających się, stąd potrzebne są różne formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy, koła zainteresowań, które zapewnia seniorom rozwój i utrzymanie kondycji fizycznej.

P1011158
P1011160
P1011162
P1011164
P1011165
P1011166
P1011168
P1011169
P1011170
P1011173
P1011174
P1011175
P1011177
P1011178
P1011179
P1011180
P1011182
P1011196
P1011198
P1011204
P1011210
P1011223
P1011224
P1011238
P1011243
P1011262
P1011285
P1011292
P1011302
P1011305
P1011312