rynek4Na 9. listopada zapowiedziane jest ostateczne zakończenie rewitalizacji Rynku. Obecnie już widać efekty pracy, szczególnie z drona. Na płycie Rynku pojawiła się ozdoba przedstawiająca herb Radzynia Podlaskiego oraz płyty betonowe z wyfrezowanymi nazwami miast, w których znajdują się rezydencje magnackie z XVII i XVIII wieku. Motywy te nawiązują do pierwotnego charakteru tego miejsca.

Obecna ul. Rynek to fragment drugiego radzyńskiego rynku, powstałego na przełomie XVII i XVIII wieku z inicjatywy ówczesnego właściciela dóbr radzyńskich - Stanisława Antoniego Szczuki (1654-1710). Szczuka założył nowe centrum Radzynia, które znajdowało się między obecnymi ulicami: Ostrowiecką a Armii Krajowej oraz Miedzyrzecką a Traugutta. Magnat otoczył miastopółpierścieniem zewnętrznych fortyfikacji bastionowych. Ich fragmenty zachowały się do czasów współczesnych. Ponadto przebudował istniejący wcześniej zamek Mniszchów na pałac barokowy według planów Augusta Locciego i bogato go wyposażył. Wzorce zaczerpnął z królewskiego dworu Jana III Sobieskiego, którego był sekretarzem i powiernikiem.

Miasta, których nazwy i odległości od Radzynia zostały umieszczone na płycie Rynku to: Zamość, Zbaraż, Biała Cerkiew, Rzeszów, Żółkiew, Puławy, Białystok, Wołczyn, Nieborów i Krasiczyn.

rynek3