dsc0887Oficjalne otwarcie i poświęcenie ronda im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Radzyniu Podlaskim odbyło się 19 października. Inwestycja ta bardzo usprawnia ruch w newralgicznym miejscu miasta. Imię ronda jest wyrazem hołdu dla męczennika sprawy niepodległości i godności Narodu Polskiego - podkreślano podczas uroczystości.

Akt poświęcenia ronda odbył się po Mszy św. odprawionej w kościele pw. Świętej Trójcy z inicjatywy radzyńskiego Oddziału NSZZ „Solidarność” tradycyjnie we wspomnienie bł. ks. Popiełuszki, w 38 rocznicę jego porwania i zamordowania oraz w przypadającym tego dnia Narodowym Dniu Kapłanów Wyklętych. 

Eucharystię sprawowali trzej radzyńscy proboszczowie: dziekan dekanatu radzyńskiego i proboszcz parafii Świętej Trójcy ks. kan. Krzysztof Pawelec, proboszcz par. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy ks. kan. Jarosław Sutryk oraz proboszcz par. Świętej Anny i Błogosławionych Męczenników Podlaskich ks. kan. Henryk Och.

Nie da się rozdzielić miłości do Ojczyzny ziemskiej i Ojczyzny niebieskiej

Homilię wygłosił kustosz Sanktuarium MBNP ks. kan. Jarosław Sutryk. Na przykładach bł. ks. Jerzego Popiełuszki i rtm. Witolda Pileckiego wskazał, że miłość do Ojczyzny ziemskiej zakłada miłość do Ojczyzny niebieskiej. - Tych miłości nie da się rozdzielić. Dlatego wznosimy wzrok ku niebu, by bardziej miłować Ojczyzną ziemską, bardziej się o nią troszczyć.
Wypełnieniem testamentu bł. ks. Jerzego - organizatora Mszy za Ojczyznę, obrońcy prawa Bożego, praw, godności człowieka jest wypełnianie słów Jezusa, wierność Ewangelii – wskazywał kaznodzieja. Odwołał się również do nauczania Błogosławionego Patrona „Solidarności”, kapelana ludzi pracy: - Ksiądz Jerzy mówił: wysiłek, praca wymagają wewnętrznego ładu, zdrowych zasad moralnych, nowych i motywów bodźców religijnych, by dobrze służyły człowiekowi. Ekonomia gospodarcza wymaga sił duchowych, moralnych. Fundamentalną prawdą jest konieczność łączenia spraw doczesnych z wiecznymi, materialnych z duchowymi – mówił ks. kan. Jarosław Sutryk i odwołując się do odczytanego w Liturgii Słowa fragmentu Ewangelii zaapelował: - Czuwajcie, bądźcie gotowi, bo komu wiele dano, od tego będą wiele wymagać. Tymczasem w umyśle współczesnego człowieka tkwi błąd, polegający na przekonaniu, że życie można przeżyć lekko, bez ofiary, wyrzeczenia, trudu, wysiłku. A przecież to, co niewiele kosztuje, jest też niewiele warte. Kto ma odwagę kształtować swoje życie i sięgać po wartości wielkie, musi iść pod prąd, a to wymaga uwagi, wysiłku, skupienia, wiary i modlitwy. Każde wielkie dzieło wymaga wielkiego wysiłku, duchowej walki, modlitwy. Królestwo dobra zdobywają tylko ci, co się nie boją trudu,co chcą i potrafią podejmować wysiłek pracy, czuwanie, nie zniechęcają się, bo gdy przeminie Ojczyzna ziemska , czeka nas Ojczyzna niebieska.

Niech Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko czuwa nad miastem

Gospodarz miejsca ks. kan. Krzysztof Pawelec dziękował osobom, które zgłosiły inicjatywę nazwania ronda imieniem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki oraz radnym miejskim za przyjęcie odpowiedniej uchwały. - Ksiądz Jerzy niech czuwa nad mieszkańcami miasta i osobami, które będą korzystać z tego miejsca. Fakt, że imię Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki znalazło się w przestrzeni publicznej, będzie się wpisywać w historię miasta, będzie stanowił wyraz hołdu dla Męczennika za sprawę Polski i godność Polaków oraz świadczył o naszym patriotyzmie. 

Po Mszy św. delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki znajdującym się przed kościołem Świętej Trójcy. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Radzynia oraz: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, delegacja NSZZ „Solidarność” Oddział w Radzyniu z Przewodniczącym Jerzym Bednarczykiem i Elżbietą Pietraszek – członkiem Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie, delegacje samorządów: Miasta z burmistrzem Jerzym Rębkiem, przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim, sekretarzem Miasta Robertem Targońskim oraz radnym Jarosławem Zaprzalskim, Powiatu ze starostą Szczepanem Niebrzegowskim, wicestarostą Michałem Zającem i przewodniczącym Rady Powiatu Robertem Mazurkiem, gminy Radzyń z wójtem Wiesławem Mazurkiem i przewodniczącą Rady Gminy Barbarą Palicą, a także wójtowie Komarówki – Ireneusz Demianiuk i Wohyń - Tomasz Jurkiewicz, a także dyrektor ZSP im. św. Jana Pawła II Grażyna Dzida.

Nazwa ronda to znak wartości, jakimi się chcemy kierować w życiu prywatnym i publicznym

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na rondo Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, które poświęcił dziekan radzyński - ks. kan. Krzysztof Pawelec.
Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk dziękował radzyńskiej „Solidarności” za zaangażowanie w kultywowanie pamięci o bł. ks. Jerzym Popiełuszce - „człowieku, który swym życiem i zaangażowaniem udowodnił, że dla Polaków godność jest najważniejsza, a poświęcenie i honor to nasze cechy narodowe”. - Dziękuję władzom miasta: burmistrzowi i radnym, że podjęli taką decyzję, bo żyjemy w czasach, gdy rewitalizuje się zło, dobrze się mówi o zbrodniarzach, którzy odchodzą, a zapomina się o ludziach, którzy oddali życie i zdrowie dla Ojczyzny. Nazwa ronda – to upamiętnienie wyjątkowej osoby, która jest dla Polski rzeczywisty kamieniem milowym naszej walki o wolność – mówił Robert Gmitruczuk.

- Nadaniem rondu imienia Męczennika za prawdę i wolność dajemy wyraz wdzięczności za wolną Ojczyznę i za życie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. To wielka sprawa, gdy publicznie możemy zaświadczyć o naszym przywiązaniu do Pana Boga i do wolnej Ojczyzny – mówił burmistrz Radzynia Jerzy Rębek. - Dziękuję radnym Rady Miasta, że wniosek zgłoszony przez grupę mieszkańców został przyjęty zdecydowaną większością głosów, by to miejsce było zaznaczone szczególnie na mapie Radzynia i powiatu radzyńskiego. Dzięki temu powstała ciągłość, gdyż niedaleko położone rondo nosi imię NSZZ „Solidarność” – obydwa znajdują się przy ul. Jana Pawła II. To znak wartości, jakimi pragniemy się kierować w życiu prywatnym i w zgodzie z jakimi kształtować życie publiczne w naszym mieście.

Starosta Szczepan Niebrzegowski dziękował za modlitwę w intencji Ojczyzny, także wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ronda. Podkreślił, że z tej inwestycji będą korzystali nie tylko mieszkańcy miasta, ale i powiatu radzyńskiego. - Jestem szczęśliwy, że Radzyniowi w krótkim czasie przybyły przybyły dwa piękne ronda udrożniające ruch w mieście w newralgicznych miejscach – podkreślił starosta radzyński.

_DSC0824
_DSC0826
_DSC0828
_DSC0832
_DSC0835
_DSC0837
_DSC0838
_DSC0840
_DSC0841
_DSC0845
_DSC0846
_DSC0849
_DSC0852
_DSC0855
_DSC0856
_DSC0857
_DSC0859
_DSC0863
_DSC0867
_DSC0868
_DSC0869
_DSC0870
_DSC0873
_DSC0874
_DSC0875
_DSC0880
_DSC0885
_DSC0887
_DSC0889
_DSC0892
_DSC0893
_DSC0895
_DSC0902