p1010149Ordynariusz siedlecki ks. bp Kazimierz Gurda w niedzielę 16 października poświęcił figurę Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem – pomnik Dzieci Utraconych na cmentarzu komunalnym. Przewodniczył też uroczystości pogrzebowej pięciorga dzieci martwo urodzonych.

Wcześniej w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy została odmówiona Koronka do MIłosierdzia Bożego i odprawiona Msza święta w intencji dzieci martwo urodzonych. Eucharystię pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Gurdy sprawowali: ks. kan. Jacek Sereda dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Siedleckiej, ks. prał. Roman Wiszniewski – były dziekan radzyński, który podjął inicjatywę budowy pomnika, dziekan radzyński i proboszcz parafii Świętej Trójcy ks. kan. Krzysztof Pawelec, ks. kan. Jarosław Sutryk – proboszcz i kustosz Sanktuarium MBNP, ks. kan. Henryk Och proboszcz parafii Św. Anny.
Homilię wygłosił ks. bp Kazimierz Gurda. Nawiązując do czytań Liturgii Słowa podkreślił, że Pan Bóg nie pozostaje głuchy na nasze wołania i wysłuchuje modlitw. - Gromadzimy się przy ołtarzu i przy trumnie, która zawiera ciała pięciorga dzieci martwo urodzonych, z modlitwą o wieczne zbawienie dla nich i pokój dla ich rodziców – wskazał Ordynariusz Siedlecki. - Stajemy z wiarą, że Bóg jest Tym, który daje życie i to życie zabiera. Jest tajemnicą, dlaczego tak się dzieje. Nie potrafimy na to odpowiedzieć. Ale wyrażamy wobec Boga swoją ufność, że to, co się stało z Jego woli, jest dobre. Życie zaczyna się od poczęcia, więc dzieci, bez względu, jak długo żyły na tym świecie, są osobami, które Bóg zbawia, zaprasza do Siebie – do Nieba i daje im życie wieczne – podkreślił Kaznodzieja. - My też jesteśmy śmiertelni, nasze życie się skończy, ale wiara w Boga, który daje życie, napełnia nas wielką nadzieją na spotkanie w przyszłości tych, którzy odeszli do wieczności i żyją w Bogu.
Na zakończenie homilii ks. bp. Kazimierz Gurda dziękował wszystkim zaangażowanym w budowę pomnika Dzieci Utraconych i organizowanie godnego ich pochówku.
Wymienił ks. prał. Romana Wiszniewskiego – byłego dziekana radzyńskiego, proboszcza i kustosza Sanktuarium MBNP, Burmistrza Radzynia Podlaskiego Jerzego Rębka, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, zarządzające cmentarzem komunalnym z Prezesem Jarosławem Ejsmontem, Dyrekcję Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu z Dyrektorem Robertem Lisem, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Siedleckiej z Diecezjalną Doradczynią Życia Rodzinnego Anną Stephan. Biskup dziękował za to, że społeczność ziemi radzyńskiej ma możliwość, by godnie pochować ciała dzieci martwo urodzonych na cmentarzu. - W ten sposób każdy, kto czuje taką potrzebę, może się tu pomodlić przy pomniku, będącym znakiem dla wszystkich, którzy z różnych powodów swe dzieci utracili - zaznaczył Ordynariusz Siedlecki.

Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim dziękował Księdzu Biskupowi za obecność w momentach ważnych dla radzyńskiej społeczności, co umacnia wspólnotę i daje poczucie jedności, więzi i zaopiekowania przez duchową stolicę diecezji. Złożył również podziękowania dla ks. prał. Romana Wiszniewskiego, „który dzieło pochówku Dzieci Utraconych prowadził od początku do końca”.

W uroczystości uczestniczyli ponadto: starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski, wójt Wohynia Tomasz Jurkiewicz i prezes PUK Jarosław Ejsmont.

Po Mszy św. odbyły się obrzędy pogrzebowe. Na cmentarz komunalny udali się liczni mieszkańcy ziemi radzyńskiej. Po poświęceniu pomnika Dzieci Utraconych – białej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem, znajdującej się w centrum małej nekropolii, trumienkę zawierającą szczątki pięciorga dzieci martwo urodzonych złożono do przygotowanego obok figury grobu. Mieszkańcy zapalili tam znicze i położyli białe róże.

Pierwszy pochówek w tym miejscu odbył się przed rokiem.

P1010027
P1010032
P1010036
P1010038
P1010041
P1010044
P1010047
P1010051
P1010058
P1010062
P1010072
P1010076
P1010078
P1010095
P1010098
P1010116
P1010129
P1010135
P1010137
P1010138
P1010142
P1010145
P1010149
P1010162
P1010176
P1010182
P1010195
P1010198
P1010201
P1010212
P1010214
P1010218