Trwa remont Pałacu Potockich. Obecnie realizowane są prace zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz (dziedziniec, mur oporowy, elewacja południowa korpusu głównego). Zgodnie z umową zadanie powinno być zrealizowane do dnia 30 września 2023 roku.

Na zewnątrz
• na parkanie muru oporowego – w 95% zostały ukończone roboty izolacyjne, prace tynkarskie wstrzymane chwilowo z powodu zbyt wysokich temperatur), trwa montaż okładzin, nakładane są czapy z piaskowca
• trwają prace związane z renowacją elewacji korpusu głównego (zakończone zostały prace malarskie ryzalitu środkowego i części wschodniej korpusu) odnowy rzeźb:
• wykonano i dostarczono część rzeźb do alkierza wschodniego (putta), zrekonstruowane w oparciu o przekazy ikonograficzne.
• poddano renowacji zespół rzeźb korpusu głównego - kompozycję heraldyczną oraz rzeźbę niewolnika – Kozaka, we wrześniu zostanie zainstalowana rzeźba niewolnika-Turka, która została odtworzona, gdyż w czasie wojny zaginęła, pozostała z niej tylko noga z łańcuchem),
• trwają prace wykończeniowe wewnątrz obiektu - przecierki tynków, roboty posadzkarskie (klinkier),
• od 1 sierpnia rozpoczęły się roboty brukarskie na dziedzińcu

Wewnątrz
• wylane zostały posadzki w całym obiekcie; zostaną na nich położone parkiety i okładziny kamienne
• trwają prace wykończeniowe ścian, na części są zrobione przecierki, większość została pomalowana po raz pierwszy w kolorze przełamanej bieli; drugi raz zostaną pomalowane po zainstalowaniu stolarki wewnętrznej

Przypomnijmy, że Miasto przygotowało projekt pod nazwą „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”. Umowa na jego realizację zawarta została w dniu 26 czerwca 2020 r. pomiędzy Województwem Lubelskim i Miastem Radzyń Podlaski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Projekt obejmuje swoim zakresem remont i przebudowę korpusu głównego pałacu, remont nieodnowionych jeszcze fragmentów elewacji oraz przebudowę dziedzińca i remont muru oporowego. Całkowita wartość projektu to 28 361 074,58 zł, natomiast dotacja udzielona na realizację zadania wynosi 21 532 062,82 zł. Zgodnie z umową zadanie powinno być zrealizowane do dnia 30.06.2023 r.

stopka EU