dsc 0191Podsumowanie wojewódzkiego konkursu „Echa Konstytucji 3 maja w moim regionie” z wręczeniem nagród laureatom i ich opiekunom odbyło się po raz drugi w Radzyniu - 7 maja na terenie zespołu pałacowo-parkowego, w scenerii Pałacu Potockich. Konkurs został zorganizowany z inicjatywy Beaty Mazurek – posłanki do Europarlamentu, we współpracy Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Głównym celem konkursu było uświadomienie uczniom znaczenia Konstytucji 3 maja jako jako ważnego elementu pamięci zbiorowej i oddanie hołdu jej twórcom.

Wzięło w nim udział 467 uczniów z całego województwa, w tym 174 złożyło napisało utwory poetyckie, 293 wykonało prace plastyczne. Nagrodzonych zostało 12 prac: po trzy plastyczne i literackie w każdej z dwóch kategorii: szkół podstawowych i ponadpodstawowych (niestety, wśród nagrodzonych nie było żadnej z Radzynia ani z powiatu radzyńskiego). Zostały one zaprezentowane na wystawie podczas uroczystości. Jak podkreślano, podsumowanie konkursu odbyło się w Radzyniu, gdyż tutejszym Pałacu Potockich pracowano nad założeniami Konstytucji 3 maja.

Szczególnymi gośćmi spotkania byli: Teresa Misiuk - Lubelska Kurator Oświaty, Anna Pańczyk - dyrektor biura europoseł Beaty Mazurek, Janusz Wawerski - doradca społeczny Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, reprezentująca marszałka Jarosława Stawiarskiego Ewelina Dolińska - kierownik Filii w Chełmie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Małgorzata Kiec dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie, Sławomir Niedziela dyrektor PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Chełm, starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Stephan, dyrektorzy radzyńskich szkół podstawowych Bożena Płatek i Cezary Czarniak. Obowiązki gospodarza pełnił burmistrz Radzynia Jerzy Rębek. Uroczystość poprowadził Arkadiusz Kwieciński z Delegatury w Chełmie Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Spotkanie uświetnił występ Chóru Szkoły Podstawowej nr 2 pod kierownictwem Doroty Baran.

W słowie wstępnym Arkadiusz Kwieciński podkreślił, że Konstytucja 3 maja jako pierwszy tego typu akt w Europie i drugi w świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, była przejawem wiary w Polskę, odzwierciedleniem dążeń podejmowanych w celu utrzymania niezależności państwa, a celem konkursu jest przekazywanie przesłanie Konstytucji Trzeciomajowej kolejnym pokoleniom.

- Czas pandemii i doświadczenia wojny na Ukrainie pokazuje, jak bardzo jest nam potrzebne poczucie, że tworzymy wspólnotę, na którą możemy liczyć – wskazywała Kurator Teresa Misiuk. - Są takie wydarzenia, które każą nam odłożyć na bok spory, by jednoczyć się dla wyższych wartości – dla dobra wspólnego. Konstytucja choć obowiązywała krótko, stała się wyznacznikiem tego, do czego jako Polska powinniśmy dążyć, testamentem realizowanym przez pokolenia Polaków, które nie żyły w wolnej Polsce. - Lubelska Kurator podkreśliła, że celem konkursu „Echa Konstytucji 3 maja w naszym regionie” jest uświadomienie, że „wielkie wydarzenia historyczne, o których czytamy w podręcznikach, mają swe odzwierciedlenie w naszych miejscowościach, uczestniczyli w nich nasi przodkowie”.

Burmistrz Jerzy Rębek witając gości wskazał na rolę Pałacu Potockich w dobie formułowania Konstytucji 3 maja. - To miejsce pamięta czasy, gdy powstawały założenia Konstytucji 3 maja. Związani z Radzyniem bracia Ignacy oraz Stanisław Kostka Potoccy – byli współtwórcami pierwszej Ustawy zasadniczej w Europie. Pałac w Radzyniu był ulubioną siedzibą rodową, tu znajdowała się potężna jak na tamte czasy biblioteka, stanowiąca intelektualne wsparcie twórców Konstytucji – podkreślał burmistrz Radzynia i zapewniał, że za rok podsumowanie konkursu odbędzie się w salach wyremontowanego pałacu.

Anna Pańczyk odczytała list europoseł Beaty Mazurek – inicjatorki i pomysłodawczyni konkursu. „Pogłębianie wiedzy historycznej i na jej bazie kształtowanie postaw obywatelskich oraz zaangażowanie w życie społeczne uczniów jest jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły” - napisała Beata Mazurek, która gratulowała i wyraziła słowa podziękowania uczestnikom, laureatom konkursu, nauczycielom, rodzicom, organizatorom konkursu.

Następnie skierowany do uczestników spotkana list Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka odczytał Janusz Wawerski. „Konstytucja była próbą przezwyciężenia słabości Rzeczypospolitej, powstała dla dobra powszechnego, ugruntowania wolności, ocalenia ojczyzny i jej granic. Przez dziesięciolecia stanowiła symbol walki o niepodległość, dawała impuls do oporu i protestów wobec zaborców, okupantów, władzy komunistycznej... Wartości zawarte w Konstytucji 3 maja: wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu stały się fundamentem rozwoju dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego… Konstytucja 3 maja jest osiągnięciem, które powinno budzić dumę każdego z nas ” – napisał Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek i w kontekście tematu konkursu dodał, że „dla mieszkańców Lubelszczyzny ten epokowy dokument ma szczególne znaczenie, bowiem tekst powstawał także w Radzyniu”. Gratulując laureatom minister Przemysław Czarnek podkreślił: „Ambitna i utalentowana młodzież gwarantuje trwanie narodowego dziedzictwa”.

Po przemówieniach nastąpiło wręczenie nagród laureatom i ich opiekunom. Autorzy wierszy poświęconych Konstytucji 3 maja odczytali swoje utwory.

DSC_0123
DSC_0125
DSC_0129
DSC_0131
DSC_0133
DSC_0136
DSC_0140
DSC_0142
DSC_0144
DSC_0147
DSC_0151
DSC_0152
DSC_0188
DSC_0189
DSC_0190
DSC_0191
DSC_0194
DSC_0195
DSC_0196
DSC_0197
DSC_0198
DSC_0199
DSC_0207
DSC_0208
DSC_0209
DSC_0211
DSC_0212
P1015721
P1015725
P1015726
P1015728
P1015730
P1015731
P1015734
P1015737
P1015739
P1015740
P1015743
P1015746
P1015747
P1015752
P1015754
P1015755
P1015756
P1015757
P1015767
P1015776