godlo i flaga polskiMiasto Radzyń Podlaski realizuje zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Na dofinansowanie realizacji zadania wojewoda udzielił dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 169 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) tj. na dofinansowanie wsparcia i udzielenia pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Wartość zadania ogółem   -     211 250,00 zł

Miasto Radzyń Podlaski   -      42 250 ,00 zł

Dotacja celowa wojewody  -   169 000,00 zł