pszok 02Trzy uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w Radzyniu podjęte zostały na sesji Rady Miasta 25 lutego. Najważniejsze zmiany dotyczą podziału odpadów biodegradowalnych na odpady zielone i kuchenne, wprowadzenia możliwości kompostowania odpadów zielonych przez mieszkańców i ograniczenia ilości oddawanych odpadów zielonych oraz kwestii związanych z oddawaniem odpadów budowlanych.

-Trzy pierwsze zmiany są ściśle ze sobą połączone: wprowadzenie podziału bioodpadów na kuchenne i zielone oraz umożliwienie kompostowania tych ostatnich przez mieszkańców, co było wcześniej niemożliwe – wyjaśniał na sesji Piotr Tarnowski – podinspektor Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta , zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi.

Bioodpady kuchenne („BIO kuchenne”) będą zbierane do worków w kolorze jasnobrązowym, bioodpady z terenów zielonych („BIO zielone”) – w kolorze ciemnobrązowym.
Jednocześnie zostaje wprowadzony limit odpadów zielonych, jaki będą mogli oddawać mieszkańcy, do 6 worków 100-litrowych miesięcznie. Zasady te mają na celu umożliwienie, zachętę i zmobilizowanie mieszkańców do kompostowania we własnym zakresie odpadów zielonych i przez to zmniejszenie ilości tych odpadów oddawanych do ZZOK w Adamkach.
W momencie wprowadzenia powyższych zapisów mieszkańcy będą mogli zdecydować, czy chcą kompostować i jakie bioodpady poddać kompostowaniu: wyłącznie bioodpady zielone czy również bioodpady kuchenne.

Będzie w dalszym ciągu prowadzone użyczanie kompostowników mieszkańcom Radzynia.

Wprowadzona została także zmiana godzin otwarcia PSZOK, aby odpady odbierał pracownik za to odpowiedzialny. PSZOK będzie przyjmował odpady od poniedziałku do soboty w godzinach od godziny 8.00 do 16.00.

To zwiększy transparentność i ewidencjonowanie. - Zamierzamy wprowadzić system monitoringu i ewidencji odpadów na PSZOK – wyjaśniał Piotr Tarnowski .

Ponadto dodano kolejny rodzaj odpadów z grupy odpadów budowlanych, pochodzących z gospodarstw domowych, stanowiących odpady komunalne. Mieszkańcy będą mogli bez limitu oddawać w PSZOK-u czystą glazurę i terakotę.

Przypomnijmy, że w PSZOK odpady budowlane – czysty gruz można oddawać bez ograniczeń, w przypadku gruzu zmieszanego obowiązuje limit 200 kg na rok od każdej nieruchomości. Odpady ponad ograniczenie opisane w ust. 1 przyjmowane są w PSZOK- u za dodatkową opłatą w wysokości 1 000,00 zł za 1 tonę.

Dodatkowo zmieniono zapis odnośnie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te będą przyjmowane wyłącznie w PSZOK.