rynekRolnicy i ich domownicy będą mogli prowadzić w Radzyniu handel na nieogrodzonym placu targowym przy ul. Targowej w piątki i soboty w godzinach od 6.00 do 17.00. Taką uchwałę podjęli radni na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 28 stycznia. Uchwała jest efektem Ustawy z 29. października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, wejdzie w życie 14 dn po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

W imieniu Miasta Radzyń Podlaski nadzór i kontrolę nad targowiskiem sprawować będzie pracownik wyznaczony przez Urząd Miasta.

Miejsce to zostało wybrane ze względu na to, że jest ono dogodne i dostępne dla dużych pojazdów, np. ciągników z przyczepami czy większych samochodów dostawczych. 

Regulamin dotyczący handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty nie dopuszcza innego miejsca handlu, zobowiązuje handlujących do zachowania porządku i czystości w obrębie zajmowanych stanowisk w trakcie i po zakończeniu handlu oraz do takich zachowań, by nie przeszkadzały innym w sprzedaży i zakupie towarów i nie stanowiły dla nich zagrożenia.

Na targowisku będą mogły się znajdować tylko pojazdy, z których prowadzona będzie sprzedaż, albo służące do transportu towarów będących przedmiotem handlu. Gmina Miejska Radzyń Podlaski zastrzega, że nie będzie ponosić odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie targowiska oraz nie będzie ponosić jakichkolwiek konsekwencji z tytułu zawieranych umów handlowych.