sesja 29.12.21mPodczas sesji budżetowej (29 grudnia 2021 r.) włodarz Radzynia przekazał informację o zadłużeniu Miasta. Mimo zrealizowania wielu kosztownych inwestycji Miasto nie powiększyło zadłużenia, a jeszcze je zmniejszyło o ponad 3,2 mln zł.  W efekcie szczegółowej kontroli gospodarki finansowej, jaka została przeprowadzona w roku 2021 w Urzędzie Miasta, gospodarkę finansową Radzynia oceniono bardzo wysoko, określono ją  jako jedną z najlepszych jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim.

Jerzy Rebek objął funkcję burmistrza 9 grudnia 2014 r. Dług Miasta, jaki odziedziczył po poprzedniej ekipie, wynosił na dzień 1 stycznia 2015 r. 13 927 850 zł. W tym czasie Miasto spłaciło wraz z odsetkami 11 502 547,82 zł kredytów. Obecny stan zadłużenia Miasta wynosi 10 718 272,48 zł.
Przez 7 lat – od roku 2015 do 2021 - w trakcie których zrealizowanych zostało wiele ważnych dla miasta i kosztownych inwestycji (ich wykaz znajduje się w odrębnym materiale), miasto zaledwie dwukrotnie korzystało z kredytów:
1/ w roku 2018 zaciągnęło kredyt w wysokości 5 744 000 zł
2/ w roku 2021 – 836 422,48 zł.
kredyty 2021

- Pod względem finansowym jesteśmy w dobrej sytuacji. Wyrażam wdzięczność dla zespołu pracowników kierowanego przez Panią Annę Woźniak – Skarbnik Miasta za profesjonalne, rzetelne i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków - podsumował burmistrz Jerzy Rębek.

Przypomnijmy, że w roku 2021 od od 11 maja do 29 lipca w Urzędzie Miasta była prowadzona kontrola gospodarki finansowej. Kontrolą objęte zostały: księgowość i sprawozdawczość, budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, gospodarka mieniem, rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi. Protokół z kontroli został przekazany na ręce Burmistrza Miasta dnia 20 sierpnia 2021 r.
- Gospodarkę finansową Radzynia oceniono bardzo wysoko, określono ją  jako jedną z najlepszych jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim - mówił na sesji Rady Miasta 31 sierpnia burmistrz Jerzy Rębek.